Long Mỹ tập trung công tác xây dựng Đảng

10/05/2021 - 06:37

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ (Giồng Trôm) Nguyễn Thanh Phụ cho biết, xã đã quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng với đó là việc triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đảng ủy xã xác định, công tác xây dựng Đảng là một trong những “mũi” then chốt, tập trung với trọng tâm là xây dựng “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Đường nông thôn ấp Linh Lân thông thoáng, sạch đẹp.

Đường nông thôn ấp Linh Lân thông thoáng, sạch đẹp.

“Ấp thi đua với ấp”

Long Mỹ là một xã thuần nông, đời sống kinh tế của người dân chủ yếu canh tác vườn - trồng dừa và các loại cây có múi (nổi tiếng với quýt đường Long Mỹ). Xã có 7 ấp, 104 tổ nhân dân tự quản, 2.338 hộ dân với 7.316 nhân khẩu. Đảng bộ có 268 đảng viên với 13 chi bộ trực thuộc. Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Long Mỹ tổ chức thực hiện 7/7 mô hình kiêm nhiệm. Riêng về xây dựng nông thôn mới, địa phương sẽ nỗ lực, phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt thêm 4 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt là 14.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Long Mỹ có Kế hoạch số 32 về xây dựng “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện” giai đoạn 2021 - 2025, xem đây là một trong những “mũi” then chốt trong việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Bí thư Đảng ủy xã Long Mỹ Nguyễn Thanh Phụ cho biết, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi có sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy. Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện với tinh thần “Đồng khởi mới”, phát động thi đua rộng khắp ở từng chi bộ trực thuộc Đảng ủy về xây dựng “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện” với phương châm “Ấp thi đua với ấp”. Qua đây sẽ có những nhân tố mới, cách làm hay, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu, vững mạnh của tổ chức đảng ở cơ sở; tạo động lực xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới. Phấn đấu đến năm 2025 có 4/7 chi bộ ấp đạt chuẩn “trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Chi bộ ấp Linh Lân làm điểm

Ấp Linh Lân có 350 hộ dân với 1.140 nhân khẩu, sinh hoạt tại 17 tổ nhân dân tự quản. Chi bộ ấp có 36 đảng viên làm nòng cốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua hành động cách mạng tại địa phương. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Linh Lân Nguyễn Văn Giả cho biết, chi bộ được Đảng ủy xã công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2017 - 2020 và được chọn làm điểm xây dựng mô hình “Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện” từ năm 2019. Đến nay, chi bộ đạt cơ bản nhiều chỉ tiêu và điều kiện của mô hình theo Hướng dẫn số 02 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Ấp có 2 tổ hợp tác chăn nuôi dê và trồng cây có múi (mỗi tổ xây dựng tổ hụi không lời để làm kinh phí hoạt động). Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm. Các tuyến đường liên ấp, liên xóm, liên tổ được nhựa hóa và bê-tông hóa, có tuyến đường hoa. Cảnh quan môi trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp, các thiết chế văn hóa, hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa… đều được giữ vững.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Phụ cho biết, vừa qua, tổ thẩm định, kiểm tra của xã đã tiến hành kiểm tra, giám sát bước đầu việc thực hiện các tiêu chí của mô hình. Với phương châm “làm thực chất, công nhận thực chất”, Đảng ủy xã xét thấy, Chi bộ ấp Linh Lân cần tiếp tục củng cố, nâng chất các tiêu chí còn đạt thấp và tiếp tục thực hiện hoàn thiện các tiêu chí nhỏ thì mới hội đủ điều kiện để được công nhận. Đây là chi bộ ấp được Đảng ủy xã chọn làm điểm và đã đăng ký với Huyện ủy. Cùng với sự phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí đảng viên phụ trách ấp, của tổ công tác hỗ trợ, tin rằng đến cuối năm 2021, Chi bộ ấp Linh Lân sẽ đạt chuẩn mô hình này.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN