Lực lượng vũ trang Bến Tre dẫn đầu cụm trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

09/11/2020 - 06:23

BDK - Đây là năm thứ 2 lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre được Hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 bình xét là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua khối Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành phố. Như vậy, 2 năm liền, LLVT tỉnh liên tục được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Cán bộ năm 2020. Ảnh: Đ.Thạch

Khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong Hội thi Cán bộ năm 2020. Ảnh: Đ.Thạch

Nhận thức đúng về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “TĐ, KT là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước (TĐYN) phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Thực tiễn cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định phong trào TĐYN luôn là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phát huy truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hăng hái lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng của dân tộc.

Quán triệt và thực hiện các thông tư, quy định, hướng dẫn TĐ, KT trong Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác TĐ, KT trong LLVT Bến Tre đã và đang khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tính tự giác sáng tạo của mỗi quân nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TĐ, KT, xây dựng động cơ TĐ đúng đắn, quyết tâm cao, luôn có tác dụng tích cực trong việc cổ vũ, động viên tổ chức, cá nhân phát huy trí tuệ, phẩm chất, tài năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tiêu biểu như phong trào TĐ “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp”, “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức thường xuyên các đợt sinh hoạt chính trị, duy trì tốt chế độ thông tin thời sự; cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước, tình hình địa phương và các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, định hướng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức đối với người quân nhân về nâng cao cảnh giác cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết (NQ) Đại hội XII của Đảng; NQ Đại hội Đảng bộ Quân đội, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, NQ của Đảng ủy Quân khu và NQ của Đảng bộ Quân sự tỉnh gắn với NQ Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết 4 năm cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; kịp thời giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với quân nhân tại ngũ và các đối tượng khác theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung kết luận địa bàn phục vụ công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết hồ sơ tồn sót theo Quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác thanh niên, phụ nữ, dân vận luôn được quan tâm đúng mức, bằng những việc làm cụ thể như tổ chức giao lưu, giao hữu, đưa lực lượng về nguồn làm công tác vận động quần chúng, nhân các ngày kỷ niệm lịch sử đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị qua các thời kỳ, thăm và chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, đơn vị kết nghĩa và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn với chi phí gần 1,527 tỷ đồng.

Phối hợp với UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Tết quân - dân năm 2020 trên 3 xã của chiếc nôi Đồng khởi với số tiền trên 3 tỷ đồng. Vận động cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp ủng hộ xây dựng “Bia lưu niệm công binh xưởng Bến Tre”, bàn giao 6 căn nhà “Đồng đội”, “Tình đồng đội”; cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đóng góp kinh phí xây tặng 2 căn nhà “Đồng đội” với số tiền 310 triệu đồng… Từ đó tạo nên sự đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, làm cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, tô đậm thêm vị thế của LLVT trong tình hình mới, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Công tác TĐ, KT trong LLVT tỉnh đã phát triển toàn diện, được duy trì thường xuyên, liên tục, kịp thời, gắn chặt với phong trào TĐYN của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, bảo đảm chính quy, thống nhất. Những hạn chế, khuyết điểm dần được khắc phục, từng cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chất lượng tổng hợp và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Võ Thanh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN