Lực lượng vũ trang Bến Tre tự hào phát huy truyền thống

21/12/2020 - 06:51

BDK - Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Quân đội ta đã trưởng thành và lớn mạnh không ngừng, có sức mạnh tổng hợp, với các quân chủng, binh chủng hiện đại, các binh đoàn chủ lực cơ động, đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược. Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tướng Lê Văn Dũng - Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp 22-12. Ảnh: Đặng Thạch

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tướng Lê Văn Dũng - Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp 22-12. Ảnh: Đặng Thạch

Truyền thống vẻ vang

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ, chỉ “gậy tầm vông, súng kíp, súng trường…”, Quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công tiêu diệt các đồn Phay Khắt, Nà Ngần của giặc Pháp, để rồi ngày càng phát triển, lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trường kỳ, gian khổ với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, Quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh vô bờ bến, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và ngay sau đó, đã lại tiếp tục cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện hai cuộc chiến tranh chống quân xâm lược ở cả hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu, đồng thời, giúp nước bạn Campuchia giải phóng, đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng sari.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho. Đồng thời, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381, quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22-12 thực sự trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ đội hỗ trợ việc cung cấp nước cho dân trong đợt hạn mặn năm 2019-2020. Ảnh: Nguyễn Hải

Bộ đội hỗ trợ việc cung cấp nước cho dân trong đợt hạn mặn năm 2019-2020. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhiệm vụ giai đoạn mới

Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường; các thế lực thù địch, phản động, chống đối chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”, tình hình thiên tai, xâm nhập mặn và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp… vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà cần phát huy hơn nữa truyền thống của quân đội anh hùng, quê hương Đồng khởi anh hùng, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Hưởng ứng tốt phong trào Thi đua yêu nước, phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang, gắn các mục tiêu thi đua với nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Đồng khởi mới”, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức về đường lối quan điểm của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong tình hình mới, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng lực lượng dự bị động viên; dân quân tự vệ vững mạnh; có số lượng tổ chức, trang bị, quy mô hợp lý. Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương; bảo đảm đủ khả năng  hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo Bến Tre luôn vững mạnh trong thế trận phòng thủ chung của quân khu và cả nước. Luôn chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu” của Quân đội trong thời bình, là lực lượng xung kích trên các tuyến đầu phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, phòng chống dịch bệnh…

Năm là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh, quan tâm chăm lo thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể vận động các nguồn tài trợ để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà “Tình đồng đội”. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đồng chí thương - bệnh binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tích cực tham gia lao động sản xuất, thấm nhuần quan điểm cần kiệm, tự lực tự cường, phát huy tinh thần làm chủ tập thể, đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tăng gia sản xuất, để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đơn vị.

Tự hào qua 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới của cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN