Mỏ Cày Nam kỷ luật 12 đảng viên

07/11/2018 - 13:52

9 tháng năm 2018, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỏ Cày Nam thi hành lỷ luật 12 đảng viên, giảm 4 đảng viên so với cùng kỳ năm 2017 (12/16). Đảng viên bị kỷ luật bằng các hình thức gồm: khiển trách (6 trường hợp), cảnh cáo (5 trường hợp) và khai trừ (1 trường hợp).

Nội dung vi phạm chủ yếu về phẩm chất đạo đức, lối sống, nguyên tắc tập trung dân chủ; dân số - kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái; thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản.

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Việc xem xét, xử lý, kỷ luật ở cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục và xử lý đúng người, đúng lỗi, áp dụng đúng Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đảng viên bị kỷ luật không có khiếu nại và ý thức chấp hành khắc phục, sửa chữa tốt. Tuy nhiên, một số chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở thực hiện quy trình chưa được chặt chẽ, hồ sơ lưu trữ chưa đầy đủ; công tác giám sát thường xuyên chưa phát huy hiệu quả tốt trong việc sớm phát hiện đảng viên khi có biểu hiện vi phạm; ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của bản thân một số đảng viên chưa cao, dẫn đến vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật”.

Ngọc Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN