Mỏ Cày Nam nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu phát triển

28/12/2020 - 07:04

BDK - Năm 2020 sắp khép lại, bước sang năm 2021, huyện Mỏ Cày Nam bắt tay vào thực hiện rất nhiều chỉ tiêu quan trọng, nhằm hiện thực hóa khát vọng vươn lên. Các con số chỉ tiêu là cao, đòi hỏi chính quyền và người dân chung tay hành động ngay từ đầu năm 2021.

Lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị tổng kết năm 2020.

Lãnh đạo huyện chủ trì hội nghị tổng kết năm 2020.

Cần quản lý tốt dịch bệnh

UBND huyện Mỏ Cày Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Thành và Đỗ Hoàng Minh đồng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đóng góp 12 ý kiến. Nổi lên một số vấn đề cần bắt tay ngay vào thực hiện như: quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện 3 mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới (NTM), đô thị loại 3 và thành lập thị xã Mỏ Cày; xúc tiến nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn…

Từ đầu năm 2020 đến nay, các dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi đã và đang chi phối lớn đến đời sống, thu nhập của người dân trên địa bàn huyện. Tổng thu ngân sách theo chỉ tiêu tỉnh giao 74,2 tỷ đồng, đến nay huyện thu được 70,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,7%. Sản lượng dừa, cây ăn trái thu hoạch đều giảm, chăn nuôi có dấu hiệu phục hồi.

Diện tích cây dừa khoảng 16.885ha, đạt 100,3% kế hoạch (KH) năm, trong đó diện tích thu hoạch 15.770ha, sản lượng ước đạt 165,4 triệu trái, đạt 90,38% so với KH. Diện tích cây ăn trái 2.005ha, trong đó diện tích trồng xen 1.815ha, trồng chuyên 190ha. Do ảnh hưởng hạn mặn, sản lượng thu hoạch trái giảm, ước đạt 8.511 tấn, đạt 61% so với KH năm. Hiện cây dừa và trái trên địa bàn đang dần phục hồi. Tuy nhiên, năng suất vẫn còn thấp do tác động của hạn mặn kéo dài.

Chăn nuôi có nhiều chuyển biến tích cực. Dịch bệnh trên địa bàn huyện được kiểm soát khá tốt. Tổng đàn bò hiện có 18,3 ngàn con, đàn dê có 17,1 ngàn con, đàn gia cầm 1,48 triệu con. Chăn nuôi heo dần được khôi phục sau dịch tả heo châu Phi. Tổng đàn heo ước 246 ngàn con, đạt 123% KH năm, sản lượng gần 58 ngàn tấn. Giá heo hơi trong năm ở mức cao và tương đối ổn định. Người chăn nuôi đạt lợi nhuận khá.

Hiện toàn huyện có khoảng 6,5ha vườn dừa bị sâu đầu đen tấn công, trong đó, xã Thành Thới B là 5ha. Mới đây, vườn dừa xã Đa Phước Hội cũng bị sâu tấn công, khoảng 1,5ha. Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út yêu cầu ngành chức năng và người dân tập trung công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Bằng mọi cách phải ra sức bảo vệ cây dừa. Giao ngành nông nghiệp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về dịch hại trên cây dừa và chủ động tìm các biện pháp quản lý dịch bệnh có hiệu quả.

Tập trung các chỉ tiêu mới

Bước vào năm 2021, huyện Mỏ Cày Nam triển khai nhiều chỉ tiêu được cho là cao, cần sự tập trung của chính quyền và người dân. Hiện các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020, gồm: Phước Hiệp đạt 16/19 tiêu chí (TC), Minh Đức đạt 16/19 TC, các xã còn lại đạt từ 14 TC trở lên. Xây dựng xã NTM nâng cao, có xã Định Thủy đạt 12 TC và xã Cẩm Sơn đạt 9 TC.

Trong năm 2020, huyện tập trung xây dựng đô thị thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV, đến nay đã hoàn tất đồ án và được UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng đề nghị công nhận. Huyện đang tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các tiêu chuẩn đô thị tại: thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng, trung tâm các xã Hương Mỹ, An Thạnh và An Định.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và KH phát triển kinh tế - xã hội 5 năm từ 2021 - 2025. Các chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Giá trị sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp tăng 3%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 18,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2 ngàn tỷ đồng. Có 5 xã hoàn thành TC xã NTM; 1 xã hoàn thành TC NTM nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1 - 1,5%.

Huyện sẽ đẩy mạnh khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về kinh tế vườn và chăn nuôi. Tiếp tục thực hiện cải tạo vườn tạp, vườn dừa già cỗi, trồng thay thế bằng các giống mới có năng suất và nâng cao chất lượng, thích ứng với biến đổi khi hậu; gắn với trồng xen, nuôi xen trong vườn dừa. Đẩy mạnh phát triển canh tác dừa hữu cơ; chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại, chất lượng và an toàn thực phẩm gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường. Phấn đấu năm 2021, phát triển thêm 500ha dừa áp dụng canh tác quy trình canh tác hữu cơ và 5% cơ sở đạt TC kinh tế trang trại.

Phát biểu kết thúc hội nghị tổng kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 huyện Mỏ Cày Nam, Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Út nhấn mạnh: “Chỉ tiêu năm 2021 là khá cao. Để thực hiện thành công các chỉ tiêu, huyện sẽ nâng cao công tác dân vận chính quyền và thực hiện chủ đề hành động của huyện năm 2021 là “Đồng thuận và sáng tạo”.

“Bước vào đầu năm 2021, huyện thành lập đoàn công tác khảo sát hoạt động các hợp tác xã để xem xét phương án hoạt động và có những đóng góp cho các hợp tác xã đi vào hoạt động tốt hơn. Giao Phòng Kinh tế hạ tầng thực hiện các giải pháp năng động, sáng tạo, nhằm nâng tầm Chương trình OCOP, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của huyện. Phát triển diện tích dừa hữu cơ theo quy hoạch vùng. Xúc tiến nhanh các dự án, nhất là Dự án du lịch Làng dừa”.

(Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Võ Văn Út)

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN