Một số nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới

06/09/2018 - 19:31

Phát huy tinh thần năm “tăng tốc”, theo ý kiến kết luận tại hội nghị sơ kết tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị đối với các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 nhưng chưa đạt cần phải tập trung, dồn sức hơn nữa để đạt 19 tiêu chí (TC) theo Bộ TC NTM giai đoạn 2016 - 2020, cố gắng hoàn tất việc công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2018. Khi các xã đã nỗ lực, tích cực thực hiện và hoàn thành 17 TC, còn lại 2 TC (giao thông và trường học) chưa hoàn thành 100% thì sẽ đưa ra kỳ họp Ban chỉ đạo tỉnh để xem xét, bỏ phiếu công nhận. Theo đó, 3 xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc), An Thới (Mỏ Cày Nam) và Thới Thuận (Bình Đại) khi đủ điều kiện nêu trên thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định và trình Ban chỉ đạo tỉnh xem xét. Các xã còn lại đăng ký trong năm 2017 tiếp tục phấn đấu để được công nhận trong tháng 11 và 12-2018.

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018, đề nghị các sở, ngành tỉnh phụ trách từng TC tích cực kiểm tra, theo dõi để hướng dẫn, hỗ trợ địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiện nay, 4 xã: Sơn Đông (TP. Bến Tre), Phú Phụng (Chợ Lách), Mỹ Chánh và An Phú Trung (Ba Tri) đã được phê duyệt chủ trương bổ sung vào danh sách các xã xây dựng NTM năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư cần khẩn trương tham mưu phân bổ vốn theo quy định để các xã tiến hành xây dựng NTM.

P.Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN