Mức chi tiền thưởng theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ

15/08/2016 - 07:14

Ngày 14-7-2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã ký Quyết định số 1628 về việc phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 và được tính trên mức lương cơ sở (MLCS) quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-7-2016. Các quyết định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ. 

Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh xin giới thiệu một số điểm chính tại quyết định này.

I. Danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” thưởng 4,5 lần MLCS, được quy đổi tiền thưởng là 5,45 triệu đồng. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” thưởng 3,0 lần MLCS (3,63 triệu đồng). Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thưởng 1,0 lần MLCS (1,21 triệu đồng). Danh hiệu “Lao động tiên tiến” thưởng 0,3 lần MLCS (370 ngàn đồng).

2. Đối với tập thể: Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” thưởng 0,8 lần MLCS (970 ngàn đồng). Danh hiệu “Gia đình văn hóa” (130 ngàn đồng), trường hợp tiêu biểu được kèm theo tiền thưởng 0,1 lần MLCS. Danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” thưởng 24,5 lần MLCS (29,65 triệu đồng). Danh hiệu “Cờ thi đua cấp tỉnh” thưởng 15,5 lần MLCS (18,76 triệu đồng).

II. Huân chương các loại

1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại kèm theo mức tiền thưởng như sau: “Huân chương Hồ Chí Minh” thưởng 30,5 lần MLCS (36,91 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhất thưởng 15,0 lần MLCS (18,15 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhì thưởng 12,5 lần MLCS (15,13 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng ba thưởng 10,5 lần MLCS (12,71 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất thưởng 9,0 lần MLCS (10,89 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” thưởng 7,5 lần MLCS (9,08 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm” thưởng 4,5 lần MLCS (5,45 triệu đồng).

2. Tập thể được tặng thưởng huân chương các loại kèm theo mức tiền thưởng như sau: “Huân chương Hồ Chí Minh” thưởng 61 lần MLCS (73,81 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhất thưởng 30 lần MLCS (36,3 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng nhì thưởng 25 lần MLCS (30,25 triệu đồng). “Huân chương Độc lập” hạng ba thưởng 21 lần MLCS (25,41 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhất thưởng 18 lần MLCS (21,78 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc” thưởng 15 lần MLCS (18,15 triệu đồng). “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm” thưởng 9 lần MLCS (10,89 triệu đồng). 

III. Danh hiệu vinh dự nhà nước

Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  thưởng 15,5 lần MLCS (18,76 triệu đồng). Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thưởng 15,5 MLCS (18,76 triệu đồng). Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” thưởng 31 lần MLCS (37,51 triệu đồng). Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ nhân nhân dân” thưởng 12,5 lần MLCS (15,13 triệu đồng). Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú” thưởng 9,0 lần MLCS (10,89 triệu đồng).

IV. Bằng khen, Giấy khen

1. Đối với cá nhân: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). “Bằng khen cấp tỉnh” thưởng 1,0 lần MLCS (1,21 triệu đồng). Cá nhân được tặng giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, thủ trưởng ngành tỉnh và tương đương thưởng 0,3 lần MLCS (370 ngàn đồng). Cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã  thưởng 0,15 lần MLCS (190 ngàn đồng).

2. Đối với tập thể: “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” thưởng 3 lần MLCS (3,63 triệu đồng). “Bằng khen cấp tỉnh” thưởng 2,0 lần MLCS (2,42 triệu đồng). Tập thể được tặng giấy khen Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc sở, thủ trưởng ngành tỉnh và tương đương thưởng 0,6 lần MLCS (730 ngàn đồng). Tập thể được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã thưởng 0,3 lần MLCS (370 ngàn đồng).

V. Huy chương, Kỷ niệm chương

Cá nhân được tặng Huy chương các loại thưởng 1,5 lần MLCS (1,82 triệu đồng). Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ, Ban, ngành, đoàn thể trung ương thưởng không quá 0,6 lần MLCS (730 ngàn đồng).

V.Tới

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Ledinhchinh Cách đây 17 năm

    Hiện tại ở Khánh Hòa cán bộ , nhân viên được tặng kỷ niệm chương vì An Ninh Tổ quốc, nhưng chưa được nhận tiền thưởng. Đề nghị trao tiền thưởng cho cán bộ, nhân viên theo đúng quy định của Nhà nước.