Năm 2010: Công tác kiểm tra, giám sát tập trung phục vụ Đại hội Đảng các cấp

29/12/2009 - 08:30

Năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp triển khai thực hiện khá tốt nhiệm vụ, giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh; công tác giám sát có tiến bộ hơn so với năm 2008”. Đây là đánh giá của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2009 của UBKT Tỉnh ủy.

Năm 2010 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tốt hơn nữa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Phong chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, chủ động ngăn ngừa sai phạm, thực hiện bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp; thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với cán bộ kiểm tra. Đặc biệt, giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức Đảng.

Được biết, năm 2009, UBKT các cấp đã thực hiện kiểm tra 228 đảng viên, 19 tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm; 844 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và 460 tổ chức Đảng cấp dưới thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 456 đảng viên…. Ngoài ra, công tác kiểm tra tài chính; thực hiện chức năng tham mưu giúp cấp ủy và làm tròn nhiệm vụ cấp ủy giao; công tác xây dựng ngành… cũng được đẩy mạnh.

H. Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN