Năm 2020, Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm hơn 14 tỷ đồng

09/01/2021 - 07:21

BDK.VN - Năm 2020, Thanh tra tỉnh thực hiện 62 cuộc thanh tra (trong đó có 60 cuộc theo kế hoạch, 2 cuộc đột xuất). Đã kết thúc 62 cuộc, ban hành kết luận 61 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện 40 đơn vị và 46 cá nhân sai phạm với số tiền 14,688 tỷ đồng.

Sai phạm thuộc các lĩnh vực như: Việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tài sản công lỏng lẻo, cập nhật chưa đầy đủ các chứng từ kế toán, mở sổ sách theo dõi các nguồn thu, chi chưa đầy đủ; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí chưa đúng quy định; chi không đúng mục đích tiền do đoàn từ thiện hỗ trợ cho bệnh nhân; việc chấp hành pháp luật về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh; lợi dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với đối tượng chính sách để trục lợi.

Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi số tiền 14,4 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 283 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 40 tập thể và 46 cá nhân.

Thanh tra chuyên ngành tỉnh đã thực hiện 2,79 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 419 tổ chức và 5,73 ngàn cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 445 cá nhân và 195 tổ chức vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành 635 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 440 cá nhân và 195 tổ chức, với số tiền 5,64 tỷ đồng.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN