Nâng cao chất lượng dân số

25/11/2020 - 07:17

BDK - Tháng hành động quốc gia về dân số (DS) và Ngày DS Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng DS để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững” sẽ được tổ chức triển khai rộng rãi tại các huyện, thành phố từ ngày 1 đến 31-12-2020.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết các mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân giai đoạn 2011 - 2020 tại huyện Mỏ Cày Bắc.  Ảnh: H.Oanh

Đại biểu dự hội nghị tổng kết các mô hình tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân giai đoạn 2011 - 2020 tại huyện Mỏ Cày Bắc.  Ảnh: H.Oanh

Nội dung cơ bản để tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động là tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về công tác DS trong tình hình mới; thành công của chương trình DS-KHHGĐ Việt Nam trong thời gian qua; khó khăn và thách thức của công tác DS trong thời gian tới khi chuyển trọng tâm từ KHHGĐ sang DS và phát triển. Chú trọng các nội dung về nâng cao chất lượng DS, quan tâm các đối tượng để thực hiện tốt việc tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; tăng cường các hoạt động truyền thông về nội dung người cao tuổi.

Để thực hiện hiệu quả Tháng hành động quốc gia về DS và kỷ niệm Ngày DS Việt Nam 26-12-2020, Chi cục DS-KHHGĐ định hướng các hoạt động từ tỉnh đến cơ sở hoạt động, cụ thể như:

Một là, xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu. Đặc biệt, đưa nội dung, chủ đề tháng hành động thực sự lan rộng, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu thông qua website, Bản tin DS và Phát triển của Chi cục, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, xây dựng các chuyên mục phát sóng và đưa tin, viết tin, bài... phản ánh kịp thời chủ đề, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về DS, Ngày DS Việt Nam 26-12 để người dân nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi mỗi người.

Hai là, chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về tuyên truyền cổ động trực quan trên pa-nô, kẻ, vẽ khẩu hiệu tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ, hướng người dân có cách nhìn đúng đắn, tích cực hơn cho mục tiêu chung nâng cao chất lượng DS.

Ba là, tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia DS và Ngày DS Việt Nam, lồng ghép với tổ chức tổng kết các mô hình đề án, tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình trong công tác chăm sóc người cao tuổi năm 2020. Đồng thời, triển khai các loại hình cung cấp dịch vụ, như: chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ tư vấn và khám tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng DS; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, vị thành niên/thanh niên.

Bốn là, tổ chức các lớp tập huấn cung cấp thông tin cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên DS về Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31-12-2017 của Chính phủ; Chiến lược DS Việt Nam đến năm 2030; các chương trình theo Nghị quyết số 137/NQ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các đề án, dự án của Bộ Y tế; các chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương.

Năm là, tăng cường các hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội lồng ghép hiệu quả nội dung truyền thông về DS với các hoạt động của đơn vị mình, thông qua các hình thức như tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tư vấn nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình để tạo sự lan tỏa, để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về DS và Ngày DS Việt Nam 26-12.

Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN