Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

07/08/2022 - 17:51

BDK - Toàn tỉnh hiện có 1.769 công chức, viên chức (CCVC) biên chế, với 20.160 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC luôn được lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực và uy tín với nhân dân”.

Công chức, viên chức thực hiện dịch vụ hành chính công tại “Bộ phận một cửa” xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H. Đức

Công chức, viên chức thực hiện dịch vụ hành chính công tại “Bộ phận một cửa” xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Ảnh: H. Đức

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu: Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC. Trong đó, công tác tuyển dụng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh (thi tuyển, thi nâng ngạch…).

Tỉnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính, được tổ chức thực hiện hàng năm. Riêng trong năm 2022, tỉnh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; quản lý nhà nước các ngạch công chức và các lớp bồi dưỡng kỹ năng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ở các ngành, lĩnh vực như: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Song song đó, công tác tinh giản biên chế được thực hiện đúng theo quy định. Đưa ra khỏi bộ máy nhân sự chưa đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và bổ sung vào bộ máy nhân sự mới có chuyên môn, năng lực công tác tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 144 trường hợp đủ điều kiện tinh giản biên chế. Cơ quan chức năng tỉnh cũng đã chuẩn bị tổ chức thi tuyển công chức các cấp.

Tỉnh quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, sử dụng, bố trí, đề bạt, đánh giá CCVC. Đồng thời, cũng quan tâm tạo môi trường làm việc thuận lợi cho CCVC, phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện các chế độ, chính sách cho CCVC theo quy định. Các cơ quan chức năng tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở CCVC và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC trên địa bàn tỉnh, ngành Nội vụ tỉnh đổi mới hình thức tuyển dụng công chức. Điều chỉnh các vị trí việc làm, khung năng lực phù hợp tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu về năng lực, trình độ của từng vị trí. Phân công, giao việc cụ thể, rõ ràng và có lộ trình thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị; có nhận xét, đánh giá đúng thực chất đối với từng cá nhân theo định kỳ. Chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng  CCVC. Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch. Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CCVC và xử lý nghiêm vi phạm.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN