Ngành giáo dục và đào tạo tiên phong thực hiện chuyển đổi số

17/03/2021 - 06:44

BDK - Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) là một trong các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số. Xung quanh nội dung này, Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy cho biết:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy.  Ảnh: PH. Hân

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo La Thị Thúy.  Ảnh: PH. Hân

- Theo Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, GD&ĐT là một trong 2 ngành được tỉnh giao nhiệm vụ tiên phong. Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT đang tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch về chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch đã được lấy ý kiến của các cơ sở giáo dục và góp ý của sở, ngành tỉnh. Hiện nay, Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD&ĐT góp  ý để hoàn thiện.

Phương hướng, lộ trình được đề ra cho ngành ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần quan trọng trong đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục của tỉnh. Mục tiêu của ngành GD&ĐT là triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi số, giúp lãnh đạo quản lý công việc thuận lợi và hiệu quả.

Đối với giáo viên sẽ giảm bớt những đầu công việc không cần thiết để tập trung nghiên cứu về mặt chuyên môn. Đối với học sinh sẽ giúp các em tiếp cận với công nghệ thông tin. Đối với phụ huynh không mất nhiều thời gian, thủ tục giấy tờ trong thực hiện các dịch vụ như hiện nay và thuận lợi trong việc phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục các em.

* Những nội dung cụ thể sẽ được triển khai trong năm 2021?

- Thực hiện kế hoạch, ngành đã xác định đầu công việc theo từng năm. Trong năm 2021, ngành sẽ tập trung vào 5 đầu việc lớn cơ bản để triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả và khắc phục các mặt hạn chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để ngành kết nối tích hợp liên thông dữ liệu giữa các phần mềm hệ thống công nghệ thông tin. Thứ hai, nâng cấp cổng thông tin điện tử của ngành để hỗ trợ cho giáo viên, phụ huynh học sinh, có thể truy cập vào một địa chỉ để sử dụng các ứng dụng cũng như các dịch vụ của ngành GD&ĐT. Thứ ba, xây dựng kế hoạch học tập, trước mắt xây dựng 2 nội dung: ngân hàng bài giảng e-learning và ngân hàng đề thi. Thứ tư, xây dựng quy trình và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện hồ sơ điện tử mà cụ thể là sổ điểm điện tử; trong năm 2021, ngành cố gắng lãnh đạo và chỉ đạo 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai nội dung này. Thứ năm, triển khai chữ ký số cho hiệu trưởng các trường và xây dựng hệ thống để xác nhận chữ ký số cho giáo viên để thực hiện trên sổ điểm điện tử và học bạ điện tử.

* Giải pháp cần tập trung thực hiện để đạt kết quả tốt?

- Nếu có thiết bị hiện đại, có dịch vụ tiện lợi nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả thì không phát huy được tác dụng. Do đó, con người luôn là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện. Ở góc độ ngành, đang chỉ đạo cho cơ sở giáo dục cung cấp và hướng dẫn cho giáo viên, phụ huynh, học sinh tham gia các dịch vụ công chung, trong đó có dịch vụ công của giáo dục. Đồng thời, đề nghị các cơ sở giáo dục hướng dẫn cho các em học sinh để trên cơ sở đó các em hướng dẫn cho người thân cùng sử dụng hệ thống dùng chung này.

Triển khai thực hiện đề án chuyển đổi số trong ngành chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn vì đây là công việc mới. Để triển khai thực hiện tốt, đòi hỏi phải có con người đáp ứng yêu cầu và nguồn lực. Về nhân lực, Sở GD&ĐT đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn và nâng cao năng lực, nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý trong ngành. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức các buổi tuyên truyền cho giáo viên và học sinh về vấn đề chuyển đổi số; đưa đội ngũ cốt cán đi bồi dưỡng để làm nhân tố nòng cốt, triển khai kế hoạch.

Theo kế hoạch tỉnh phê duyệt, nguồn kinh phí để thực hiện cho chuyển đổi số của ngành dự kiến trên 60 tỷ đồng từ năm 2021 - 2025. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT sẽ chủ động phối hợp tạo điều kiện thu hút nguồn xã hội hóa để hỗ trợ với ngành trong thực hiện chuyển đổi số.

Trước đây khi thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học, ngành đã gặp một số khó khăn. Dự đoán thực hiện đề án chuyển đổi số cũng vậy. Tuy nhiên, ngành sẽ quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch. Bản thân là người đứng đầu đơn vị, tôi đã đăng ký với lãnh đạo tỉnh nội dung chuyển đổi số là đầu công việc trọng tâm của cá nhân trong năm 2021.

* Xin cảm ơn Giám đốc Sở GD&ĐT!

Phan Hân (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN