Ngày 12-2-1946 là ngày truyền thống lực lượng vũ trang Bến Tre

15/05/2009 - 08:52

“Công nhận ngày 12-2-1946 là ngày truyền thống của lực lượng vũ trang Bến Tre” - đó là nội dung của Quyết định số 205/QĐ-BTL của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Trần Phi Hổ ký ngày 20-2-2009.

Ngày 12-2-1946 là ngày truyền thống của đội du kích xã Tân Hào (Giồng Trôm). Theo lịch sử, khi Pháp xâm lược Việt Nam lần thứ 2, đánh chiếm Bến Tre từ đầu năm 1946. Lúc này trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đội du kích (lực lượng vũ trang) ra đời đánh Pháp, trong đó du kích Tân Hào được nhân dân tin yêu đặt tên gắn liền với người anh cả lực lượng vũ trang là “Bộ đội ông Cống”. Du kích Tân Hào gắn với cuộc đời và mở đầu sự nghiệp của Trung tướng Đồng Văn Cống. Ông là Bí thư chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đứng ra thành lập lực lượng vũ trang ở Bến Tre. Chính “Bộ đội ông Cống” là lực lượng nòng cốt phát triển thành Chi đội 19, Trung đoàn 99 và những đơn vị khác sau này. Và “Bác Bảy Cống” là Chi đội trưởng Chi đội 19, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 99, Huyện đội trưởng Huyện đội Giồng Trôm, Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Bến Tre, Tư lệnh Quân khu 8, 9…

Chính vì lý do trên, Tỉnh ủy Bến Tre quyết định chọn ngày 12-2-1946 là ngày truyền thống lực lượng vũ trang Bến Tre và được Tư lệnh Quân khu 9 chấp thuận.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN