Ngày 16-3 toàn tỉnh bầu trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IV

18/02/2008 - 13:38

UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IV trên địa bàn toàn tỉnh khai mạc vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày  16-3 và kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, trường hợp muộn hơn không quá 12 giờ trưa. Nhân sự bầu cử được dựa trên cơ sở dự kiến nhân sự của chi ủy chi bộ các ấp, khu phố. Ban Thường trực UBMTTQ huyện, thị hướng dẫn UBMTTQ các xã, phường thị trấn quy trình các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử. Danh sách người ứng cử được xét duyệt đến hết ngày 25-2-2008.

Các xã, phường thị trấn ra quyết định thành lập tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu và giải quyết khiếu nại đảm bảo theo đúng thời gian hướng dẫn. Tổ bầu cử rà soát danh sách cử tri đại diện hộ đi bầu, niêm yết danh sách người ứng cử, người bầu cử và phương tiện trang trí khu vực bỏ phiếu. Công an, quân sự xã tổ chức bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội đảm bảo thời gian bầu cử diễn ra xuyên suốt và an toàn. Thời gian bầu cử, địa điểm bỏ phiếu, danh sách, tiểu sử tóm tắt người ứng cử, nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử được tuyên truyền, cổ động rộng rãi. Kinh phí bầu cử khoán cho  mỗi tổ bầu cử là 700.000 đồng, 1 triệu đồng/xã, thị trấn và huyện là 8 triệu đồng.

 

 

Tiến độ diễn ra bầu cử được UBND các xã, thị trấn báo cáo từng giờ về Phòng nội vụ lao động thương binh và xã hội. Kết thúc bầu cử tiến hành kiểm phiếu, báo cáo kết quả và UBND xã, thị trấn ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu lại (kết quả bầu không đạt).

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN