Nghị định 84 về đất đai

20/11/2007 - 10:06
Ảnh minh hoạ.

Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết về khiếu nại đất đai (gọi tắt là Nghị định 84). Đây là văn bản pháp luật giải quyết được rất nhiều vấn đề cụ thể đang vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Đất đai. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường kỳ này xin giới thiệu những quy định mới về thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Mục đích thu hồi đất

 

 

Trong quá trình quản lý kinh tế - xã hội, Nhà nước được quyền thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế. Về mục đích phát triển kinh tế, theo quy định của pháp luật đất đai Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các loại dự án sau:

 

 

Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; các dự án có nguồn vốn ODA; các dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được xét duyệt cho phép đầu tư; các dự án đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản; các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công cộng (công trình giao thông, thủy lợi, điện lực…);

 

 

Các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án nêu trên phải nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt. Nghị định 84 bổ sung thêm 4 loại dự án nữa là:  Dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định hoặc thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư; Các dự án khu dân cư trong quy hoạch được duyệt; dự án trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp trong quy hoạch được duyệt; dự án xây dựng các khu kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất và có nhiều chủ thể cùng kinh doanh (khu du lịch, khu vui chơi giải trí ngoài trời, khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu chăn nuôi theo hình thức công nghiệp).

 

Vĩnh Thịnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN