Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được ghi vào danh mục năm 2015

23/03/2015 - 07:22

Sáng 20-3-2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh tổ chức họp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của năm 2014 và xác định nhiệm vụ, danh mục sẽ triển khai thực hiện trong năm 2015. Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Các thành viên cho ý kiến đối với 25 danh mục được chọn từ 107 danh mục đăng ký thực hiện với Hội đồng KH&CN tỉnh trong năm 2015. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số danh mục thuộc lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn. Các ý kiến đánh giá, phản biện tâm huyết và có tính khoa học cao.

Trong năm 2014, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tổ chức thực hiện 47 đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó, một số đề tài trong thực hiện có sự phối hợp với Viện KH&CN Việt Nam, một số đề tài có sự lồng ghép giữa các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp, dự án, để giảm chi phí, qua đó tăng hiệu quả nghiên cứu.

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá cao và ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp của các thành viên tại cuộc họp này. Đồng thời nhận định các đề tài nghiên cứu khoa học được sàng lọc cho đến thời điểm này cơ bản đã thể hiện khá toàn diện ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội. Có các đề tài mới và đặc biệt có đề tài được ghi danh mục từ phía doanh nghiệp - tín hiệu đáng mừng cho bước phát triển KH&CN tỉnh nhà. Các đề tài được chọn sẽ tạo sự thuận lợi, góp phần vào quá trình thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và đặc biệt trong Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Được biết, nội dung cuộc họp sẽ được trình lên UBND tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian tới.

M.Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích