Những chuyển biến qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI )

04/03/2014 - 16:36
Bà Võ Thị Ngọc Dư - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú tặng hoa các gương điển hình tiêu biểu. Ảnh: Đ. Chính

Đảng bộ huyện Thạnh Phú hiện có 59 chi bộ, đảng bộ với 3.871 đảng viên, gồm 18 đảng bộ xã, thị trấn, 3 đảng bộ ngành huyện và 38 chi bộ cơ sở. Năm 2013, qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Đồng chí Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú, cho biết, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đều thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4, đạt nhiều kết quả khả quan. Qua kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy (TVHU) và cấp ủy cơ sở đã chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân; đồng thời rút ra các nguyên nhân của khuyết điểm để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Đảng bộ huyện đã nhận ra được những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên (ở cấp độ nhẹ) và kịp thời xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm (2 trường hợp), đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao. Đối với các xã, thị trấn và các chi bộ, đảng bộ ngành huyện trên địa bàn, việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình được thực hiện theo đúng hướng dẫn, nghiêm túc, trung thực, chân tình, thẳng thắn (cảnh cáo 7, cách chức 1 đảng viên vi phạm).

Sau kiểm điểm, Ban TVHU đã chỉ đạo Bộ phận giúp việc phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban TVHU. Trong đó, nêu rõ những công việc cần tập trung thực hiện ngay và những việc cần phải thực hiện trong những năm tiếp theo một cách rõ ràng, cụ thể; từng đồng chí là thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm điểm. Song song đó, Ban TVHU đã ban hành công văn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được tập thể góp ý. Đến nay, các chi bộ, đảng bộ đều xây dựng xong kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với lộ trình thời gian cụ thể đối với những nội dung đăng ký.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Thạnh Phú đã có những bước chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác (Đảng bộ Thạnh Phú được Tỉnh ủy đánh giá tổ chức kiểm điểm đạt yêu cầu). Kết quả thể hiện ở những nội dung chính như sau:

Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên; công tác này được gắn chặt với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiến hành xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với “bốn xây, bốn chống” đã tạo nhiều chuyển biến tích cực: ý thức làm việc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên ngày càng được nâng cao, nâng cao hiệu quả làm việc;  đa số cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ chủ chốt) đã thể hiện rõ nét vai trò gương mẫu, tận tụy với công việc, mức độ và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được nâng lên. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp, các ngành đã có những việc làm thiết thực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hợp lý tài sản công, đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho người dân, chọn những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm để giải quyết… đã góp phần tạo thêm niềm tin yêu của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ được các chi bộ, đảng bộ thực hiện nghiêm theo hướng dẫn; việc nhận xét, đánh giá, đào tạo, bố trí cán bộ được tiến hành theo đúng trình tự luật định, đảm bảo chuẩn, chất lượng và nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên chạy bằng cấp, chạy chức hoặc gây mất đoàn kết nội bộ.

Các cấp ủy Đảng đã chú trọng việc xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các chi bộ, đảng bộ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu, góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tuân thủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân, tạo không khí dân chủ trong các cuộc sinh hoạt, hội họp; duy trì và phát huy tốt chế độ tự phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chi ủy và nội bộ đảng viên.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2014, Huyện ủy Thạnh Phú tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy có kế hoạch tiếp tục thực hiện việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đối với từng tập thể và cá nhân. Huyện ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát những việc cần làm ngay sau kiểm điểm; kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm. Công tác này được gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN