Những hoạt động nổi bật

01/04/2016 - 07:16

Đảng ủy Quân sự huyện luôn phát huy và đề cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, của từng đảng viên trong đảng bộ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định đây là tiêu chí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

Đồng thời, kết hợp đẩy mạnh công tác lãnh đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ đảng viên bằng nhiều hình thức, biện pháp… Từ đó, làm dấy lên phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp, tạo sự đồng thuận cao trong lực lượng vũ trang huyện; hạn chế và ngăn ngừa vi phạm kỷ  luật, tạo sự chuyển biến tích cực về chất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ.

Qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm đều có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó 15% hoàn thành xuất sắc); 13/13 chi bộ quân sự xã có 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; 13 chi bộ đều có chi ủy, 100% chỉ huy trưởng quân sự xã là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã; chất lượng phát triển đảng viên mới ngày càng cao. Hằng năm, đưa gần 100 đoàn viên tham gia học lớp cảm tình Đảng, đề nghị hơn 30 hồ sơ về Huyện ủy xem xét chuẩn y kết nạp đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, điều lệ Đảng đối với các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Quân sự huyện phối hợp tốt với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đảng ủy các xã thực hiện tốt công tác  kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, trong đó có hơn 14 lượt chi bộ quân sự và đảng viên là cán bộ chủ trì ban chỉ huy quân sự xã. Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm khách quan, dân chủ và luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy. Đảng ủy đã đưa hơn 20 cán bộ, sĩ quan đi học tại các trường trong và ngoài quân đội.

Đoàn thanh niên trong lực lượng vũ trang huyện thường xuyên được củng cố, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đến nay, các chi đoàn quân sự đã phát triển mới 800 đoàn viên, nâng tỷ lệ đoàn viên trong lực lượng dân quân đạt 81,1%. Hằng năm, 69% chi đoàn quân sự đạt vững mạnh, 23% đạt khá, 7,6% trung bình.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy. Chất lượng huấn luyện ngày càng có chiều sâu, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật được tổ chức theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; mô hình học cụ trực quan, sinh động; cán bộ huấn luyện được bồi dưỡng kiến thức; nội dung, phương pháp bảo đảm đúng quy trình; quân số tham gia hằng năm đạt trên 95%.

Lực lượng dân quân tự vệ hằng năm được xây dựng theo chiều hướng tăng dần về số lượng và chất lượng, đến nay, toàn huyện xây dựng đạt 1,71% dân số. Quy trình xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên đi vào nền nếp, đã đăng ký, quản lý được 13.169 quân nhân dự bị. Công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương quân đội đặc biệt được quan tâm, đã vận động hỗ trợ xây dựng 34 nhà tình nghĩa, 23 nhà tình thương, 8 nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm viếng, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, các đồng chí nguyên là cán bộ cơ quan qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vào các dịp lễ, Tết với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước được quan tâm thực hiện kết hợp với những việc làm cụ thể như: tham gia xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở ở địa phương, giúp dân thu hoạch mùa vụ, khai thông cống rãnh, chỉnh trang, dọn vệ sinh đền thờ liệt sĩ… tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Đồng thời, Đảng ủy Quân sự huyện lãnh đạo duy trì tốt chế độ làm việc, chế độ công tác đúng với quy chế và các văn bản đã ban hành sát, đúng với tình hình nhiệm vụ thực tế của đơn vị, ở cơ sở, kịp thời đề ra những chủ trương chỉ đạo sâu sát, phù hợp; quan tâm lãnh đạo chặt chẽ các hoạt động của hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng trong đơn vị; xây dựng thực hiện tốt quy chế và phát huy dân chủ rộng rãi đã làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh.

Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Mỏ Cày Bắc luôn nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện.

Võ Thanh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN