Nước sông Ba Lai ô nhiễm mức độ nhẹ

29/12/2009 - 08:36

Sở Tài Nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước sông Ba Lai. Kết quả phân tích 8 thông số môi trường, có 4 thông số vượt chỉ tiêu quy định gồm: chất lắng lơ lửng, sắt tổng hợp, amonia và coliform.

Điều này cho thấy môi trường nước của sông Ba Lai đang có dấu hiệu bị ô nhiễm, nhưng còn ở mức độ nhẹ, vẫn đảm bảo cung cấp cho mục đích sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong khu vực.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Đại, Ba Tri và Giồng Trôm tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở nuôi cá da trơn vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để ngăn chặn ô nhiễm môi trường nước sông Ba Lai.

Được biết, bức xúc về nguồn nước sông Ba Lai đang có dấu hiệu ô nhiễm cũng đã được đề cập tại kỳ họp HĐND tỉnh mới đây. Theo ý kiến cử tri, có một  nhà máy chế biến thủy sản thường xuyên xả nước thải và ném cá chết xuống dòng sông Ba Lai. Bên cạnh đó, còn xảy ra tình trạng hộ nuôi cá lén lút xả nước từ ao nuôi ra sông Ba Lai. Trong khi đó, phần lớn hộ dân sống dọc theo dòng sông phải lấy nguồn nước này phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

 

Maii Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN