Phấn đấu nâng cao chất lượng nhà ở kiên cố, bán kiên cố

07/12/2022 - 05:51

BDK - Ngày 24-8-2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết (NQ) số 53/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, bước đầu NQ đã đạt được một số kết quả nhất định.

Khu đô thị Phương Nam, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Khu đô thị Phương Nam, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre.

Thực hiện NQ số 53/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về nhà ở. Ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND quy định quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội đối với dự án (DA) đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tại các đô thị loại IV và loại V trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư DA khu đô thị mới (KĐTM) Bình An, thị trấn Bình Đại, quy mô 24,8ha; KĐTM Phú Hưng, TP. Bến Tre, quy mô 24,1ha; KĐTM phía Nam TP. Bến Tre (xã Mỹ Thạnh An), quy mô 87,95ha; KĐTM Khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, quy mô 20,77ha; KĐTM Khu phố 4, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, quy mô 16,5ha; KĐTM Ba Tri, huyện Ba Tri, quy mô 21,02ha; KĐTM Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, quy mô 81,5ha; KĐTM Đồng Khởi, TP. Bến Tre, quy mô 49,3ha; KĐTM An Thuận 2, TP. Bến Tre quy mô 22,19ha. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 4 DA gồm, KĐTM Đông Bắc, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, quy mô 28,2ha; KĐTM An Thuận, TP. Bến Tre, quy mô 25,89ha; KĐTM Mỹ Hóa, TP. Bến Tre, quy mô 48,7ha; KĐTM Mỹ An, TP. Bến Tre, quy mô 48,8ha.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn toàn tỉnh là 28,62m2 sàn/người, đạt 99,65% so với NQ (chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện NQ: diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn toàn tỉnh đạt 28,72m2 sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị 28,8m2 sàn/người, khu vực nông thôn 28,66m2 sàn/người. Chỉ tiêu diện tích nhà ở đầu người 8,5m2 sàn/người, đạt 101,19% so với NQ (chỉ tiêu theo kế hoạch tối thiểu 8,4m2 sàn/người). 

Tổng diện tích nhà ở tăng thêm, đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng: tổng diện tích nhà ở đã xây dựng hoàn thành 430.620m2 sàn, tương đương 3.970 căn nhà. Trong đó, nhà ở được xây dựng bằng nguồn vốn của hộ gia đình, cá nhân: diện tích 397.920m2 sàn, tương đương 3.316 căn nhà. Nhà ở được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh: diện tích 32.700m2 sàn, tương đương 654 căn nhà (chỉ tiêu theo kế hoạch: diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 1.158.450m2 sàn, tương đương 5.023 căn), đạt 79% số căn nhà so với NQ.

Đối với nhà ở thương mại, DA Đầu tư xây dựng khu dân cư Hưng Phú: tiếp tục xây dựng hoàn thiện 289 căn, tổng diện tích sàn xây dựng 40.699m2. Chung cư Hưng Phú, quy mô 1 tầng hầm, 19 tầng nổi, chiều cao 69,5m, tổng diện tích sàn 27.895m2 với 240 căn hộ. DA Đầu tư xây dựng khu nhà ở Sơn Đông: tiếp tục xây dựng hoàn thiện 232 căn nhà ở thương mại, quy mô xây dựng từ 2 - 3 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 35.669m2.

DA Chỉnh trang khu dân cư đô thị Phú Khương: tiếp tục xây dựng hoàn thiện 113 căn nhà ở thương mại liền kề, với quy mô xây dựng từ 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 52.570m2. Dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác kinh doanh với 8 căn nhà ở thương mại.

Nhà ở xã hội, đã xây dựng cơ bản hoàn thiện Chung cư CC1 thuộc DA Đầu tư xây dựng khu nhà ở Sơn Đông, quy mô 1 tầng hầm, 12 tầng nổi, chiều cao 41,7m, tổng diện tích sàn 8.594m2 với 95 căn hộ. Nhà ở tái định cư: hiện chưa có DA đầu tư nhà ở tái định cư, chỉ có các DA nền tái định cư như: đã đầu tư hoàn thành khoảng 414 nền tái định cư. Tổng diện tích đất nền tái định cư khoảng 33.120m2.

Về chất lượng nhà ở: nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 87,9%, giảm còn dưới 12,1% nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, đạt 100,34% so với NQ (chỉ tiêu theo kế hoạch: nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 87,6%, giảm còn dưới 12,4% nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ). 

Theo Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023, với các mục tiêu chính như sau: Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người: phấn đấu thực hiện đạt 28,94m2 sàn/người (khu vực đô thị 29,2m2 sàn/người, khu vực nông thôn 28,74m2 sàn/người). Chỉ tiêu diện tích đầu người: đạt tối thiểu 8,8m2 sàn/người. Tổng diện tích nhà ở tăng thêm: phấn đấu đạt khoảng 3.675.052m2 sàn, tương đương 21.842 căn. Trong đó, nhà ở thương mại: khoảng 2.086.874m2 sàn, tương đương 9.663 căn. Nhà ở xã hội khoảng 73.747m2 sàn, tương đương 1.276 căn. Nhà ở tái định cư khoảng 417.375m2 sàn, tương đương 4.173 căn. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng: khoảng 1.097.056m2 sàn, tương đương 6.730 căn. Chú trọng nâng chất lượng nhà ở, phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt trên 88,3%, giảm còn dưới 11,7% nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

         Bài, ảnh: Nguyễn Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN