Phấn đấu xây dựng TP. Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030

22/07/2020 - 13:49

BDK.VN - Sau 2 ngày làm việc, ngày 22-7-2020, Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Đại hội thống nhất mục tiêu chung: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nâng chất thành phố văn minh đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030”.

Ra mắt Ban Chấp hành mới

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong đó, thành phố chọn 2 nhiệm vụ đột phá là: Tập trung phát triển mũi kinh tế chủ lực thương mại - dịch vụ gắn với du lịch, tạo nguồn lực cho thành phố tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án được phê duyệt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới gồm 40 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 32 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân thành phố hãy đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy dân chủ, đồng thuận, vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố. Với quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển nhanh, toàn diện của thành phố trong 5 năm tới, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Xây dựng TP. Bến Tre cơ bản đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

                                                             Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN