Phát động cuộc thi Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022

31/07/2022 - 05:46

BDK.VN - Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022”.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tập hợp tri thức, kỹ năng về công nghệ, kinh nghiệm trong sáng tạo và phát triển. Qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, đặc biệt là sáng tạo đổi mới công nghệ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nhanh và bền vững.

Phạm vi gồm các mô hình, sản phẩm, dự án (gọi chung là sản phẩm) đổi mới sáng tạo được ứng dụng rộng rãi hoặc đang thí điểm đạt hiệu quả thiết thực trong các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong tỉnh. Ưu tiên các mô hình, sản phẩm, dự án ứng dụng công nghệ mới tác động đối với các ngành công nghiệp, nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

Sản phẩm đăng ký tham gia thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tập trung lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất và chế biến sản phẩm dược liệu, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, công tác chuyên môn, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực, mô hình sản xuất, dịch vụ mới.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên đang làm việc trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, những người trực tiếp tham gia vào quá trình lao động sản xuất, có sản phẩm góp phần phát triển tại các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh.

Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm các sản phẩm tham gia dự thi dựa trên các tiêu chí được quy định cụ thể là: Tính mới, tính sáng tạo, khả năng thương mại hóa, khả năng tăng trưởng của sản phẩm, phương án kế hoạch thương mại hóa sản phẩm, nguồn lực triển khai thực hiện sản phẩm, mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội của sản phẩm mang lại.

Mẫu hồ sơ dự thi cuộc thi Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2022 được đăng tải tại trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ http://www.dost.bentre.gov.vn. Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre, số 280, đường 3 tháng 2, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, số điện thoại 0275.3829365. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi đến hết ngày 9-9-2022.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN