Phát động đợt thi đua cao điểm cuộ̣c bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

13/04/2021 - 20:36

BDK - Theo Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành lúc 15 giờ ngày 8-4-2021. Đến thời điểm này, qua lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, chưa có trường hợp cử tri phản ánh về đạo đức, lối sống của ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

UBBC tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác lập, niêm yết danh sách cử tri để UBND cấp xã căn cứ thực hiện. UBND cấp xã đang tiếp tục điều tra danh sách cử tri trên địa bàn. Trong đó, đa số xã đã hoàn thành công tác điều tra, đang tiến hành lập danh sách và niêm yết. UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn về việc thành lập khu vực bỏ phiếu (KVBP) để các địa phương thực hiện. UBND các huyện, thành phố ban hành quyết định phê chuẩn 1.296 KVBP ở các xã, phường, thị trấn.

UBBC tỉnh đang khẩn trương in ấn các loại tài liệu, phương tiện phục vụ bầu cử và cấp phát các tài liệu, biểu mẫu phục vụ bầu cử cho các ban bầu cử, UBBC cấp huyện, cấp xã; tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho UBND cấp huyện. Sau đó, UBND cấp huyện tập huấn lại cho nhân viên tổ bầu cử.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tổ chức các bước tiếp theo của Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Các tiểu ban giúp việc của UBBC tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử.

* UBND tỉnh vừa phát động thi đua cao điểm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mục đích nhằm tạo ra đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong nhân dân để lựa chọn bầu được những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và địa phương. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong tổ chức cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, vận động cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu và để ngày hội thật sự là ngày hội của toàn dân. Nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia bầu cử.

Về nội dung thi đua, các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức phát động đợt thi đua gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Tổ chức tuyên truyền về bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú và hiệu quả. Triển khai tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đúng quy  trình, thời gian, giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Thời gian phát động đợt thi đua từ ngày 4-2-2021 đến kết thúc cuộc bầu cử ngày 31-5-2021.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN