Phát động “Phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” giai đoạn 2022 - 2026

21/09/2022 - 07:08

BDK - 9 tháng năm 2022, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; mở các đợt cao điểm triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm ngăn chặn cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH tiếp tục được thực hiện thường xuyên, đồng bộ; có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, góp phần nâng cao ý thức của người dân, chấp hành thực hiện tốt các quy định pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC&CNCH. Trong 9 tháng, đơn vị đã phối hợp xây dựng 3 phim phóng sự; 102 tin, bài đăng, phát trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Tổ chức 155 cuộc tuyên truyền về PCCC&CNCH tại các cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư, có 7.701 người dự, thời gian 210 giờ.

Công tác hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH, đơn vị đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC 6 chuyên đề, với 1.026 lượt cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, lập 1.026 biên bản kiểm tra. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý địa bàn, cơ sở và thực hiện các cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại 157/157 UBND cấp xã; kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, PCCC&CNCH 27 đơn vị trong ngành công an; 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC; 5 phương tiện vận chuyển đề thi và 38 điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh.

Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt kết quả tích cực, chuyên nghiệp hơn. Kỹ năng vận dụng các kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để góp phần tuyên truyền thúc đẩy phong trào toàn dân PCCC&CNCH phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, Giám đốc Công an tỉnh phát động thi đua thực hiện “Phong trào toàn dân PCCC&CNCH” giai đoạn 2022 - 2026 trong toàn lực lượng Công an tỉnh. Tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, củng cố các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo phương châm “4 tại chỗ”.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở đã phân cấp quản lý của công an các đơn vị, địa phương. Kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác PCCC&CNCH, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ ban đầu; nhằm giảm thiểu nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Minh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN