Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới

18/12/2019 - 08:02

BDK - Cách đây 75 năm thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Từ đó, ngày 22-12 hàng năm trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, ngày truyền thống của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội suốt 75 năm qua (22-12-1944 - 22-12-2019) đều gắn liền với những chiến công hiển hách, những kỳ tích anh hùng trải dài theo lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ký kết giao ước thi đua trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Đặng Thạch

Ký kết giao ước thi đua trong lễ ra quân huấn luyện năm 2019. Ảnh: Đặng Thạch

Truyền thống vẻ vang

Hai mươi tuổi, QĐND Việt Nam đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất bằng không quân của Mỹ, bắn rơi hàng loạt pháo đài bay B52 giữ yên bầu trời Hà Nội (năm 1964). Năm 24 tuổi, cùng các lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân miền Nam thực hành Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (năm 1968) đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ buộc chúng xuống thang chiến tranh ngồi vào đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Paris. Năm 1972, khi tròn 28 tuổi đã lập nên chiến thắng “Điện Biên Phủ” trên không. Tròn 30 tuổi (năm 1974) dưới sự lãnh đạo của Đảng, QĐND Việt Nam chủ động mở hàng loạt chiến dịch tấn công tiêu diệt địch khắp các vùng miền trong cả nước từ Tây Nguyên, Trị Thiên, Đà Nẵng…, từ rừng núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị gây cho địch nhiều hoang mang cực độ. Cuối cùng, 5 cánh quân của ta hùng dũng tiến về giải phóng Sài Gòn bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30-4-1975), kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của toàn dân tộc, thống nhất Tổ quốc, Bắc Nam sum họp một nhà, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia.

Tiếp nối truyền thống QĐND Việt Nam, ngày 12-2-1946, LLVT tỉnh ra đời. Xuất thân từ một lực lượng nhỏ bé ban đầu với quân số chưa đầy 40 đồng chí. Đội du kích Tân Hào dưới quyền chỉ huy của đồng chí Đồng Văn Cống đã tạo nên những chiến công hiển hách, từng bước phát triển lực lượng tạo tiền đề cho phong trào Đồng khởi giành thắng lợi trọn vẹn (tại 3 xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh - Mỏ Cày).

Những trang sử vàng truyền thống của LLVT Bến Tre từ cao trào Đồng khởi (17-1-1960) phát triển lên thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân đánh bại quốc sách ấp chiến lược, thực hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (năm 1968) đánh vào đầu não kẻ thù ngay trong lòng thị xã, thị trấn. Đánh bại các chiến dịch bình định của địch... mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Bến Tre góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa nước nhà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta đang phải đối mặt với không ít thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường; đặc biệt là các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” và âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, hòng làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Do đó, việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay là hết sức cần thiết. Để đạt được những yêu cầu trên, LLVT tỉnh cần tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau đây:

Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Khích lệ, động viên mọi tổ chức, mọi cá nhân giữ vững và phát huy hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Quan tâm chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tinh thần trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới là trách nhiệm của mọi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh, góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng với lời khen ngợi của Bác “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Qua 30 năm thực hiện “Ngày hội Quốc phòng toàn dân”, LLVT tỉnh từng bước đã hoàn thiện về mặt tổ chức, ổn định về biên chế, vững vàng về tư tưởng chính trị, có trình độ và khả năng chiến đấu cao. Lực lượng dự bị động viên đủ 100% đầu mối đơn vị, biên chế đạt 98,55% quân số, chất lượng có 15% đảng viên, sẵn sàng động viên phục vụ nhu cầu quốc phòng địa phương, diễn tập… Lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, tỷ lệ 1,66% so với tổng số dân, trong đó có 25,8% đảng viên, 100% xã, phường có chi bộ quân sự và có cấp ủy; 100% cán bộ xã, phường đội trưởng được đào tạo cơ bản, có khả năng lãnh đạo, chỉ huy chiến đấu tốt.

Đại tá Lê Văn Hùng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN