Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ

22/05/2009 - 08:27
Họp chi bộ tại cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Giồng Trôm.

Khu vực phòng thủ tỉnh là một bộ phận hợp thành của nền quốc phòng toàn dân, được xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thế trận phòng thủ của quân khu và cả nước. Mục tiêu nhằm đánh thắng các kiểu chiến tranh phá hoại của các thế lực thù địch và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược trong mọi tình huống.

Bến Tre có chiều dài bờ biển 65km, 3 huyện ven biển và 9 xã biên phòng. Trên cơ sở các nghị quyết của Tỉnh ủy, các huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng cơ quan quân sự và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ trong tình hình mới. Hàng năm, các xã biên phòng đều ban hành nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Ba huyện biển và các xã biên phòng đến nay đã hoàn chỉnh các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, tác chiến trị an và các kế hoạch khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã xây dựng phương án phòng thủ A, A2, A3, A4. Các phương án này đã được cấp trên phê duyệt và bổ sung hoàn chỉnh theo tình hình thực tế từng năm. Các cấp, các ngành có liên quan triển khai xây dựng các kế hoạch, đảm bảo hoạt động trong mọi tình huống. Cán bộ các cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Các trường trung học phổ thông, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề hàng năm đều tổ chức chương trình giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên… Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp với các ngành chức năng định vị, xây dựng các tuyến đê biển và tổ chức diễn tập theo các phương án. Bộ đội thường trực làm nòng cốt trong phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ khu vực phòng thủ. Các đơn vị dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu đạt tỉ lệ cao. Lực lượng dân quân tự vệ thực hiện luân phiên thay thế hàng năm, đảm bảo đủ số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng và được xây dựng theo phương châm vững mạnh, rộng khắp.

Phát huy yếu tố sức mạnh chính trị của nhân dân trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, các địa phương thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác tôn giáo, qui chế dân chủ cơ sở, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh. Qua đó, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể được phát huy trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, qui chế phối hợp, kế hoạch liên tịch về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực phòng thủ. Nhiều phong trào vận động cách mạng đã thu hút nhiều lực lượng tham gia như: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng xã phường vững mạnh trong khu vực phòng thủ, xây dựng địa bàn an toàn…

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2010, tỉnh sẽ tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, đủ sức đối phó với các hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động phòng tránh, đánh trả và giành thắng lợi trong mọi tình huống. Xây dựng cơ quan quân sự, lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, vững mạnh toàn diện, mạnh có trọng điểm. Tiếp tục xây dựng các xã biên phòng vững mạnh về an ninh – quốc phòng và vững mạnh toàn diện. Phát triển kinh tế gắn liền với củng cố quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống.

Bài, ảnh: Phương Yến

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích