Phát triển Bến Tre về hướng Đông (kỳ 2)

01/01/2021 - 07:18

BDK - Phát triển đột phá 5 ngành kinh tế biển chủ lực; tập trung phát triển năng lượng sạch; đầu tư hạ tầng phát triển du lịch 3 huyện ven biển; phát triển các đô thị trung tâm, đô thị ven biển, các điểm dân cư nông thôn tập trung là những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Du khách tham quan Khu du lịch Người giữ rừng tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại. Ảnh: Minh Nhân

Du khách tham quan Khu du lịch Người giữ rừng tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại. Ảnh: Minh Nhân

Nhiệm vụ và giải pháp

Phát triển đột phá 5 ngành kinh tế biển chủ lực. Chú trọng các đối tượng nuôi truyền thống có nhiều lợi thế như: tôm chân trắng, tôm sú, nhuyễn thể. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các đối tượng nuôi biển mới có giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổ chức lại hoạt động khai thác hải sản theo hướng giảm mạnh khai thác gần bờ và các nghề lạm sát nguồn lợi hải sản, phát triển mạnh khai thác xa bờ và các nghề đánh bắt có chọn lọc. Ứng dụng công nghệ bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với chế biến, xuất khẩu. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các cảng cá và chuyển đổi mô hình quản lý các cảng cá.

Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng kết nối tỉnh, huyện và vùng, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng điện, viễn thông, cấp thoát nước, kho, cảng. Đến năm 2022 hoàn chỉnh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, đến năm 2025 cơ bản lấp đầy diện tích cho thuê với các ngành có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng đất đai và lao động. Đầu tư 1 khu công nghiệp trên địa bàn huyện Thạnh Phú; đầu tư cụm công nghiệp tại 3 huyện và một số huyện khác. Giữ vững thị phần trên các thị trường xuất khẩu truyền thống, đồng thời mở rộng thị trường trên các thị trường tiềm năng khác.

Tập trung phát triển năng lượng sạch, đề xuất Trung ương bổ sung vào tổng sơ đồ điện VIII hệ thống lưới truyền tải, trạm biến áp và các nhà máy điện gió, điện khí hóa lỏng (LNG). Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện gió đã được cấp phép; tiếp tục thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch; khuyến khích, có chính sách cho thuê tài sản công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển điện mặt trời áp mái.

Đầu tư hạ tầng phát triển du lịch 3 huyện ven biển. Có chính sách thu hút đầu tư phát triển mạnh du lịch, cải tạo, phát triển không gian biển gắn với hình thành các khu đô thị thương mại - du lịch ven biển, các điểm du lịch sinh thái; phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch ven biển gắn với khai thác, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa. Liên kết hình thành các tuyến du lịch giữa Bến Tre với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long  và các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Phát triển các đô thị trung tâm, đô thị ven biển, các điểm dân cư nông thôn tập trung. Xây dựng đô thị ven biển có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường và tăng trưởng xanh. Đến năm 2025, công nhận 3 đô thị loại V; thành lập mới Thị xã Ba Tri; 2 đô thị loại III và 1 đô thị loại IV đạt trên 70% tiêu chí theo quy định. Đến năm 2030, hoàn thành đạt chuẩn đô thị loại III, loại IV; thành lập TP. Ba Tri và Thị xã Bình Đại.

Đầu tư từng giai đoạn

Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư hoàn thành cầu Rạch Miễu 2, hoàn thành giai đoạn 1 tuyến đường ven biển khu vực tỉnh Bến Tre kết nối qua tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh, mở rộng quốc lộ (QL) 57 đoạn từ Mỏ Cày Nam đến Khâu Băng, trục giao thông từ QL 60 đến Khu công nghiệp Phú Thuận, đường kết nối Bình Đại - Giồng Trôm - Mỏ Cày Nam, đường giao thông kết hợp đê ngăn mặn Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú và Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú. Bổ sung quy hoạch và thu hút đầu tư 1 cảng nước sâu, nâng cấp cảng Giao Long, mỗi khu, cụm công nghiệp xây dựng 1 cảng trung chuyển. Giai đoạn 2025 - 2030, đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường ven biển, nâng cấp 3 QL: QL 60, QL 57B, QL 57C lên cấp III hoặc cấp II đồng bằng; đầu tư hoàn chỉnh cảng nước sâu và cảng trung chuyển điện khí (LNG), đảm bảo tính kết nối và thông suốt.

Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, đê biển Ba Tri và cơ bản hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre. Giai đoạn 2026 - 2030, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre, nghiên cứu đầu tư cống Hàm Luông.

Hoàn thành tuyến ống nước sạch dự án cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; kết nối tuyến ống dẫn nước ngọt từ thượng nguồn sông Tiền; cơ bản hoàn chỉnh mạng phân phối nước sạch.

Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, triển khai đầu tư Khu công nghiệp An Nhơn; thu hút đầu tư các khu phức hợp lấn biển: công nghiệp kết hợp đô thị, thương mại, du lịch. Giai đoạn 2026 - 2030, đầu tư hoàn chỉnh Khu công nghiệp An Nhơn, các khu phức hợp ven biển.

Giai đoạn 2021 - 2025, đầu tư đường dây và trạm biến áp 220kV: Thạnh Phú - Mỏ Cày, Bình Đại - Bến Tre; đường dây 110kV: Ba Tri - Bình Thạnh, Phú Thuận - Bình Đại, Bến Tre - An Hiệp; trạm 110kV An Hiệp, trạm 110kV Thanh Tân. Giai đoạn 2026 - 2030, đầu tư đường dây và trạm biến áp 500kV Bến Tre - Long An.

Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực các ngành nghề liên quan đến kinh tế biển, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và lực lượng lao động các ngành kinh tế biển; có chính sách để thu hút đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật chuyên sâu về các nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản, năng lượng, du lịch biển… Xây dựng trường đại học tại Bến Tre là thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Hữu Hiệp (lược trích)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN