Phê duyệt kế hoạch lập Quỹ Khuyến học Đồ Chiểu

26/11/2007 - 14:15

UBND tỉnh vừa ra quyết định số 2042/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lập Quỹ Khuyến học Đồ Chiểu giúp đỡ học sinh, sinh viên học giỏi, gia đình nghèo mượn vốn đi học.

Theo kế hoạch, Quỹ được thành lập ở các cấp hội, do Hội Khuyến học tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Đối tượng được mượn Quỹ Khuyến học Đồ Chiểu là học sinh, sinh viên đang học ở các trường đào tạo chính quy theo chương trình trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, được xét theo 4 tiêu chuẩn sau: học lực đạt loại giỏi, loại khá, trung bình; hoàn cảnh gia đình (nghèo); bản thân là người mồ côi (mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ); bản thân là người khuyết tật. Ngoài ra, học sinh, sinh viên xin mượn Quỹ phải có hạnh kiểm tốt (không xét các loại hạnh kiểm khác), không được lưu ban, bỏ học.

Mỗi học sinh, sinh viên nếu được các cấp Hội chấp thuận được mượn mỗi năm học 10 tháng đến thi tốt nghiệp, từ 300.000-500.000 đồng/tháng (từ 3-5 triệu đồng/năm). Các học sinh, sinh viên mượn từ Quỹ Khuyến học Đồ Chiểu không phải trả lãi nhưng sau thi tốt nghiệp 3 tháng phải bắt đầu trả dần vốn, thời hạn trả không kéo dài hơn thời gian nhận tiền mượn. Ông Nguyễn Thanh Phương- Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, trong hai tháng cuối năm 2007, Hội sẽ triển khai, thực hiện lập Quỹ Khuyến học Đồ Chiểu.

Huỳnh Thi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN