Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre

21/03/2023 - 18:10

BDK.VN - Chiều 21-3-2023, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Bến Tre về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quý I-2023; tiến độ triển khai, thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài PT-TH Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của Đài PT-TH Bến Tre theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21-6-2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PT-TH Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ báo cáo tại buổi làm việc.

Giám đốc Đài PT-TH Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban giám đốc Đài PT-TH Bến Tre, trong năm 2022 và quý I-2023, Đài PT-TH Bến Tre đã chú trọng tuyên tuyền thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước, của tỉnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khoá XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, các NQ, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy. Tuyên truyền các NQ chuyên đề, đề án thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; NQ Tỉnh ủy năm 2022; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, thực hiện 23 đầu việc thực hiện chương trình hành động số 14 của Tỉnh ủy thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng.

Tiến độ thực hiện Đề án 01-ĐA/PTTH về Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài PT-TH Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nội dung 2 dự án: Đầu tư camera lấy tin chuẩn HD/4K và đầu tư thiết bị 2 phim trường thời sự, văn nghệ chuẩn HD. Hiện nay đang làm thủ tục đầu tư dự án Lưu trữ số và phát sóng HD theo Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh và kế hoạch Chuyển đổi số cơ quan giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo “Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2020”, từ năm 2021, các Đài PT-TH trong cả nước tự chủ về tài chính. Năm 2022 là năm thứ 6 Đài PT-TH Bến Tre tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự đảm bảo chi thường xuyên. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thực hiện chính sách thắt chặt, tiết kiệm chi tiêu, nhất là lĩnh vực quảng cáo; đồng thời thị phần quảng cáo dịch chuyển phần lớn sang báo mạng và các trang mạng xã hội xuyên biên giới, Đài tập trung nỗ lực, phấn đấu bằng nhiều hình thức, tìm mọi nguồn thu trong nước, trong tỉnh để đảm bảo chi phí hoạt động trong giai đoạn mới.

 Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu các sở, ban, ngành tỉnh tập trung một số nội dung về việc cần đầu tư đổi mới trang thiết bị để nâng cao chất lượng chương trình của Đài; quan tâm đổi mới chất lượng và cách thể hiện nội dung sản phẩm của Đài; quan tâm cập nhật những quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính; việc thi thăng hạng cho các chức danh nghề nghiệp; công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần cải tiến nâng cao chất lượng chương trình; việc tự chủ kinh phí thường xuyên; việc quản lý tài chính ngân sách của Đài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị: Đảng uỷ, Ban giám đốc Đài trong thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài PT-TH Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030 cần có kế hoạch cụ thể hàng năm phù hợp và giao việc cho từng thành viên. Quan tâm xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục chuyên nghiệp hơn, chuyên sâu hơn, cơ cấu chương trình phù hợp thời gian, nhất là chương trình giải trí. Đổi mới nâng cao chất lượng chương trình để có những chuyên mục mới. Đài cần quan tâm học tập kinh nghiệm từ các Đài khác để nâng cao chất lượng tăng nguồn thu cho đơn vị. Tập trung khai thác dịch vụ truyền thông số và quan tâm xây dựng chế độ nhuận bút cho đội ngũ phóng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Năm 2022 và quý I-2023, Đài PT-TH Bến Tre đã làm tốt nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao trong thông tin tuyên truyền triển khai NQ Đại hội Đảng các cấp, nhất là tuyên truyền 18 văn bản cụ thể hoá thực hiện NQ XI Đảng bộ tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại buổi làm việc.

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị: Đảng uỷ, Ban giám đốc Đài trong năm 2023 cần có kế hoạch khắc phục những hạn chế vướng mắc được nêu tại buổi làm việc. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài Chính chủ trì có buổi làm việc giữa Đài PT-TH với các ngành cùng tháo gỡ khó khăn cho Đài về công tác tài chính.

Đài cần tập trung quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy, công tác xây dựng Đảng. Đảng uỷ, Ban giám đốc đoàn kết thống nhất tập trung lãnh đạo Đài phát triển trong điều kiện mới. Trong thực hiện nhiệm vụ quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, người lao động của Đài.

Đảng uỷ, Ban giám đốc Đài cần tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài PT-TH Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn 2030, trong sơ kết cần đánh giá, phân tích rõ từng vấn đề để có giải pháp phù hợp cho thời gian tới. Quan tâm xây dựng kế hoạch đặt hàng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh để xây dựng chương trình. Thực hiện chi tiêu nội bộ và chế độ nhuận bút công khai minh bạch. Đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa vào chương trình hoạt động, có phân kỳ thực hiện cụ thể. Đảng uỷ, Ban giám đốc Đài quan tâm thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân tố điển hình và đề nghị về trên khen thưởng.

Tin ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN