Phổ biến, hướng dẫn tiếp cận chính sách về khoa học và công nghệ

23/12/2020 - 14:09

BDK.VN - Ngày 23-12-2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn tiếp cận chính sách KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành tỉnh, phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố, đại diện một số doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị triển khai hệ thống chính sách nguồn của Trung ương về KH&CN, Quyết định số 844/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn hỗ trợ hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo; Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND về ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới chuyển giao ứng dụng công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ KH&CN, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác để phát triển KH&CN; các chính sách hỗ trợ ươm tạo, tổ chức, phát triển KH&CN, quỹ KH&CN của doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN do doanh nghiệp tự đầu tư nghiên cứu...

Thông qua hội nghị nhằm giúp các doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã nâng cao nhận thức về các chính sách, quy định trong lĩnh vực KH&CN. Từ đó nắm chắc chính sách, quy định để triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN