Phòng cháy, chữa cháy ở khu dân cư, hộ gia đình

25/04/2021 - 19:18

BDK - Ngày 24-11-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Nghị định này thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31-7-2014. Nghị định gồm 9 chương, 54 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 10-1-2021.

Lực lượng ở cơ sở tham gia hội thi phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Đ. Chính

Lực lượng ở cơ sở tham gia hội thi phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Đ. Chính

Nghị định đã cụ thể hóa nhiều vấn đề nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác PCCC như: quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã, phường trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong xây dựng nội dung, thời lượng, quy định về việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC và cứu nạn, cứu hộ vào môn học trong chương trình giáo dục phổ thông, hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo.

Ngoài ra, nghị định đã bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC như: nhà trọ, cửa hàng ăn uống, cơ sở dịch vụ xoa bóp, thẩm mỹ viện… Quy định về trách nhiệm trong công tác PCCC của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh; về các trường hợp bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC. Quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (cấp giấy phép) đối với công an cấp huyện...

Điều 6 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện an toàn về PCCC đối với khu dân cư. Theo đó, khu dân cư là nơi sinh sống của cá nhân, hộ gia đình được bố trí trên phạm vi thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương (gọi chung là thôn). Một thôn được xác định là một khu dân cư thuộc diện quản lý về PCCC.

Khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC sau đây: có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Có lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

Luật quy định, điều kiện an toàn về PCCC tại khu dân cư phải được chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định, hộ gia đình phải đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật PCCC. Đối với gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC sau đây: đảm bảo các nội dung quy định đối với hộ gia đình; có nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an; có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, luật còn quy định chủ hộ gia đình phải tổ chức thực hiện và duy trì đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC trong suốt quá trình hoạt động. Đối với hộ gia đình sinh sống kết hợp với sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN