Phú An Hòa chú trọng chất lượng quân sự quốc phòng địa phương

05/06/2014 - 16:11

Xã Phú An Hòa (Châu Thành) có 5.057 nhân khẩu. Trong những năm qua, cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, công tác quốc phòng, quân sự địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo.

Đảng ủy - HĐND - UBND xã luôn quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về quốc phòng, an ninh; thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; tổ chức các hoạt động phù hợp với cơ sở ấp, tổ nhân dân tự quản, tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Trong hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phú An Hòa chú trọng và tập trung chỉ đạo. Các văn bản pháp luật về DQTV được triển khai thực hiện tốt; chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao. Hàng năm, lực lượng DQTV được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình, thời gian theo quy định, quân số tham gia huấn luyện đều đạt trên 95%; chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên. Qua kiểm tra các nội dung, 100% đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. 

Đồng chí Hà Khắc Ghi - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Phú An Hòa, cho biết: Để đạt được những kết quả tốt nhất, bản thân và tập thể đã cùng phấn đấu ngay từ đầu năm, hoạt động tốt từng nội dung, đúng theo chương trình, kế hoạch và nghị quyết đã đề ra, có kế hoạch phân công cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chỉ huy, tinh thần trách nhiệm của các đồng chí luôn được phát huy, đã đóng góp thiết thực vào kết quả chung của đơn vị.

Ban CHQS xã thường xuyên nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả cơ chế 02 trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ sở; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia giải phóng hành lang làm đường giao thông nông thôn; tham gia hàng ngàn ngày công tu sửa đường liên ấp, nạo vét kênh mương nội đồng...

Ông Trần Minh Đạo - Bí thư Đảng ủy xã Phú An Hòa còn cho biết thêm: Ngoài những nhiệm vụ chuyên môn được giao, Ban CHQS xã đều hoàn thành tốt, cán bộ chiến sĩ lực lượng DQTV, dự bị động viên tham gia tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tham mưu tốt công tác chính sách như: 290, 142, 188, Quyết định 62 và các chính sách hậu phương quân đội. Với những kết quả đó, hàng năm, Ban CHQS xã đều được khen thưởng. Để phát huy những kết quả đã đạt được, cần phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, tạo mối quan hệ đoàn kết cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, từ đó tạo sinh khí phấn khởi trong học tập, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Phú An Hòa cũng thường xuyên quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân trong xã; nắm chắc nguồn và quản lý tốt lực lượng quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, vũ khí trang bị được đăng ký quản lý đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. 

“Phú An Hòa là một trong những xã hoạt động tốt trong những năm qua, về công tác sẵn sàng chiến đấu luôn phối hợp với công an, dân phòng tuần tra các khu vực trọng điểm trên địa bàn, xây dựng lực lượng DQTV, dự bị động viên, tuyển quân luôn làm đúng quy trình và vượt chỉ tiêu trên giao, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa…”.

(Thượng tá Phạm Ngọc Nguyên - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Châu Thành).

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN