Phú Ðức hướng tới xây dựng xã nông thôn mới

20/12/2019 - 08:09

BDK - Phú Đức là xã thuộc cánh Tây của huyện Châu Thành, có diện tích đất tự nhiên hơn 1.470ha, trong đó có trên 967ha đất nông nghiệp. Xã có trên 2,18 ngàn hộ dân, phân bố ở 7 ấp với 92 tổ nhân dân tự quản. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Phú Đức đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt năm 2019, với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá”, xã đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao mức thu nhập cho người dân.

Đường nông thôn xã Phú Đức.

Đường nông thôn xã Phú Đức.

Chú trọng xây dựng Đảng

Ðảng bộ xã Phú Ðức có 11 chi bộ trực thuộc với 252 đảng viên (ÐV). Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Ðảng ủy xã quan tâm, thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên sâu rộng trong cán bộ (CB), ÐV.

Năm qua, Ðảng ủy xã đã lãnh đạo thực hiện tốt việc củng cố, tinh gọn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Ðảng. Ngay từ đầu năm 2019, Ðảng ủy tập trung lãnh đạo các ngành, các khối thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” của cấp trên.

Phó bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Ðức Ngô Thanh Quý cho hay: “CB, ÐV luôn phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên. Mỗi CB, ÐV khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm cuối năm 2018 và thực hiện tốt nội dung đăng ký, góp phần hoàn thành đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra”.

Các ngành, đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, vận động, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác thông tin. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong triển khai xây dựng các công trình, dự án xây dựng quê hương.

Phát triển kinh tế - xã hội

Với sự nỗ lực không ngừng, Phú Ðức đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Ðảng ủy xã năm 2019. Phối hợp với ngành chức năng, xã đã tổ chức 17 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân. Ðồng thời, thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất theo hướng vừa tăng thu nhập cho người dân và đảm bảo theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Ðến nay, xã đã xây dựng được 590/967ha diện tích đất theo mô hình vườn xanh, sạch, đẹp, hiệu quả (đạt 61% diện tích đất nông nghiệp xã); thực hiện nhiều mô hình sản xuất liên kết, xây dựng được 8 tổ hợp tác, 1 tổ hội nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả: nuôi heo rừng, nuôi dê, nuôi thỏ... Ðặc biệt, nông dân xã đã phát triển được 115,4ha diện tích vườn trồng cây ăn trái hiệu quả cao, đạt doanh thu 1 tỷ đồng/ha/năm (trồng sầu riêng, bưởi da xanh...).

Ðời sống kinh tế ổn định, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Trong xây dựng cầu, đường nông thôn, Phú Ðức vận động nhân dân địa phương đóng góp hơn 670 triệu đồng tiền mặt, hiến hàng trăm mét vuông đất và ngày công lao động (trị giá hàng trăm triệu đồng), đã hoàn thành hơn 2,7/1,9km đường bê-tông nông thôn (đạt 122,16% so với nghị quyết). Ðặc biệt, xã đã vận động nhân dân và mạnh thường quân đóng góp hơn 3,1 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình chào mừng Ðại hội Ðảng bộ các cấp: công trình cầu Cồn Dơi (ấp Phú Ninh), công trình đường liên tổ Tổ 2 và Tổ 8 (ấp Phú Xuân), công trình đường Tổ 6 (ấp Ðịnh Lễ)…

Phú Ðức hiện đã đạt 12/19 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới. Nghị quyết Ðảng ủy xã năm 2020, xã sẽ đạt 2 TC (TC về hình thức tổ chức sản xuất, TC về môi trường). “Năm 2020, Phú Ðức tập trung thực hiện sát theo hướng dẫn của cấp trên. Cả hệ thống chính trị xã và nhân dân Phú Ðức nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt 14 TC xã nông thôn mới”, Chủ tịch UBND xã Phú Ðức Ngô Thanh Quý chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Ðức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN