Quân đội đóng góp thiết thực vào các thành tựu của đất nước

06/12/2009 - 14:50
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Hôm nay (5/12), tại Hà Nội, Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2009. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá và định hướng nhiệm vụ quân sự- quốc phòng trong những năm tới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt không chỉ tập trung nghiên cứu quán triệt, thảo luận làm rõ thêm hoặc bổ sung ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, tạo sự thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ trì, cán bộ cao cấp của quân đội và trong toàn quân cả về nhận thức, tư tưởng, quyết tâm và hành động khi thực hiện nhiệm vụ năm 2010 mà còn cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư đi sâu phân tích và làm rõ thêm các vấn đề: nhận thức tình hình, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức; đánh giá thành tựu, thực trạng và những vấn đề mới đặt ra cho quân đội trong tình hình mới và về nhiệm vụ năm 2010. Trong khu vực và trên thế giới, hoà bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế chủ đạo nhưng cạnh tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia lại ngày càng quyết liệt. Quan hệ song phương, đa phương đều mang nội hàm mới. Trật tự thế giới đang có xu hướng chuyển mạnh sang đa cực, đa trung tâm. Trong nước sức mạnh tổng hợp đã tăng lên đáng kể nhưng chúng ta đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ.

Những thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt mà đất nước đạt được trong năm 2009 – năm có nhiều khó khăn, thách thức có sự đóng góp rất to lớn và quan trọng của quân đội. Cụ thể: quân đội đã làm tốt công tác năm, dự báo tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng, gắn với an ninh, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia. Quân đội đã góp phần tích cực thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, gắn bó máu thịt với nhân dân. Quân đội cũng có nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội được thường xuyên coi trọng và thực hiện có nền nếp, chất lượng tốt. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những vấn đề quân đội cần quan tâm trong việc xây dựng đơn vị, quản lý bộ đội...

Về nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh chức năng, vai trò của quân đội trong tình hình mới. Quân đội là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân, của nền quốc phòng toàn dân, của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; là lực lượng chính trị trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Quân đội cũng là lực lượng nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đặt niềm tin mãnh liệt vào quân đội. Quân đội có vai trò đặc biệt quan trọng đối với vận mệnh đất nước. Sự hùng mạnh của quân đội là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm duy trì hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: Hơn bao giờ hết quân đội phải tỉnh táo, nhạy bén về chính trị, phân biệt rõ địch, ta, đối tượng, đối tác, nắm vững bản chất, đánh giá đúng các hiện tượng, chủ động ngăn ngừa và đập tan mọi âm mưu thủ đoạn xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch; xác định đúng mục tiêu yêu cầu xây dựng quân đội cả tầm gần và tầm xa. Quân đội cũng phải thường xuyên nắm chắc tình hình, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đường lối của Đảng, chủ động tiến công làm thất bại các âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh của đất nước, nhất là trong dịp có các sự kiện quan trọng của đất nước. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng ngày àng cao yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lấy xây dựng quân đội về tư tưởng chính trị làm cơ sở; tập trung đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo; cải tiến, đổi mới vũ khí, trang bị, phương tiện; phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Đảng bộ quân đội chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quân lần thứ 9, bảo đảm cho đại hội đảng các cấp trong quân đội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự lớn mạnh của quân đội và luôn luôn bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Nhân kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng uỷ Quân sự Trung ương gửi tới các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và lực lượng quốc phòng trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư cũng gửi tới các đồng chí cán bộ lão thành, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh lòng biết ơn sâu sắc và những lời thăm hỏi thân thiết./.

Nguồn VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN