Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

14/10/2022 - 09:06

BDK - Ngày 13-10-2022, tại TP. Cần Thơ, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”.

Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự và chủ trì hội thảo có Ủy viên Trung ương Đảng - Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Lê Quang Mạnh, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Vũ Thanh Sơn. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tham dự và có phát biểu tham luận tại hội thảo.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, lý luận và thực tiễn, làm rõ nội hàm khái niệm “đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế” và các nội dung liên quan trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hội thảo có sự đóng góp tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý trên cả nước.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ khẳng định vai trò của cán bộ và tầm quan trọng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong định hướng phát triển của địa phương và cả nước đáp ứng mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho biết, tỉnh Bến Tre sẽ quán triệt sâu Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị, kết hợp với triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là nữ, trẻ để tạo nguồn cán bộ, bảo đảm tính kế thừa liên tục và phát triển. Thường xuyên rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tham luận tại hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tham luận tại hội thảo.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cũng như đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tăng cường, mở rộng hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng để cử nhiều cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước. Khai thác tối đa nguồn học bổng qua tài trợ của nước ngoài, của các đối tác có mối liên kết với tỉnh, của các tổ chức quốc tế thông qua các chương trình du học được cấp học bổng. Đồng thời thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Tạo điều kiện và thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần học và tự học; học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ công vụ, tạo môi trường văn hóa học tập trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đã có những đề xuất quan trọng, đặc biệt là kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng vị trí việc làm, nhất là các vị trí công việc có tính chất quan hệ, giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế; đồng thời, cấp Trung ương có chính sách thiết thực thu hút người tài, nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng tham gia công tác trong hệ thống chính trị.

Sau hội thảo, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp và có báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung, giải pháp góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế.

Tin, ảnh: Nhất Duy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN