Quan tâm thực hiện mở rộng dân chủ

23/12/2016 - 05:25

Chiều 22-12-2016, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện QCDC cơ sở năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, trong năm 2016, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh, các Nghị định của Chính phủ đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về phong cách, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phong cách làm việc “trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được hiện thực hóa trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, có tác động tích cực đến việc đổi mới công tác điều hành của chính quyền. Vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được phát huy, vận động được nhiều nguồn lực xã hội và trong dân để triển khai thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; vận động nhân dân chủ động, tự lực trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa phương.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục phát triển. Các xã, phường, thị trấn đã xây dựng được 2.387 mô hình Dân vận khéo, trong đó đã kiểm tra, thẩm định và có trên 200 mô hình ở các lĩnh vực được công nhận tiêu chí cấp tỉnh. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quan tâm giải quyết có hiệu quả, hạn chế nhiều trường hợp vượt cấp.

Việc tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp đã góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, hạn chế tình trạng lãn công, đình công trong doanh nghiệp. Trong năm, có 150/159 công ty cổ phần có vốn nhà nước, đơn vị ngoài quốc doanh tổ chức hội nghị người lao động; có 151/159 công ty cổ phần có vốn của nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC ở cơ sở vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế. Trong đó nguyên nhân được xác định là do cấp ủy, chính quyền ở một vài nơi chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện QCDC ở cơ sở chưa được thể hiện rõ; giám đốc nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện QCDC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam nhấn mạnh: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện mở rộng dân chủ, nhất là thực hiện phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở. UBND tỉnh quan tâm công tác phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giải pháp cụ thể nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân. Ban Chỉ đạo huyện và thành phố quan tâm củng cố phương thức hoạt động, củng cố vai trò từng thành viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDC. Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh chỉ đạo ở cơ sở tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn thực hiện QCDC để triển khai hiệu quả; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức công đoàn, chủ doanh nghiệp thực hiện tốt QCDC, xem đây là giải pháp nhằm tránh đơn thư khiếu nại, tố cáo và tình trạng đình công, lãn công.

Dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 11 tập thể thực hiện QCDC các cấp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm 2016.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN