Quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

02/12/2015 - 06:56

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp vừa tổ chức hội nghị quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nội dung các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 gồm các nội dung chủ yếu: tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Sau hội nghị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức quán triệt các nội dung chủ yếu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 và Chỉ thị số 46; đồng thời cụ thể hóa trong kế hoạch năm và tổ chức triển khai các nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, doanh nghiệp trong khối; gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo các điều kiện về vật chất và tinh thần cho người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

* Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng vừa tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II, năm 2015. Lớp học có 21 học viên là các đảng viên dự bị của Đảng bộ cơ sở Các khu công nghiệp, đang làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các khu công nghiệp trong tỉnh. Kết thúc lớp học, 100% học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu, trong đó có 2 học viên đạt loại xuất sắc, 12 học viên đạt loại giỏi...

Trần Văn Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN