Qui định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại như thế nào?

17/02/2014 - 08:15

Thời gian qua, tình hình phát triển kinh tế hộ trên địa bàn tỉnh phát triển khá rầm rộ, đặc biệt là từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cụm từ “mô hình kinh tế trang trại, gia trại”… xuất hiện ngày càng nhiều trong các hội nghị, trên hệ thống thông tấn báo chí, trong các buổi họp tổ nhân dân tự quản, ấp, khu phố…

Theo qui định, để cấp chứng nhận là trang trại thì các cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt: diện tích mức hạn điền tối thiểu 3,1ha đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long…; đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỷ đồng/năm; đối với sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích tối thiểu 31ha và giá trị sản lượng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm trở lên. Đây là những tiêu chí khó đạt trong điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đa số các trang trại trên địa bàn tỉnh phát triển mang tính tự phát, diện tích sản xuất bình quân còn thấp, sản xuất manh mún… Do vậy, khả năng đạt các yêu cầu theo tiêu chí gặp khó khăn, nhất là nhóm tiêu chí về qui mô diện tích trang trại. Để giải quyết vấn đề này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã kiến nghị đến Bộ NN-PTNT xoay quanh các nội dung nêu trên.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT trả lời: Căn cứ tình hình thực tế phát triển trang trại trong cả nước, Bộ NN-PTNT đã ban hành Thông tư 27/2011 qui định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận trang trại. Đây là các tiêu chuẩn tối thiểu để phân biệt trang trại và gia trại và là cơ sở để thực hiện các chính sách khuyến khích, nhất là khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa tập trung. Sau 3 năm triển khai, trên địa bàn cả nước có 22.431 trang trại đang hoạt động tốt trên các lĩnh vực. Bình quân mỗi năm số trang trại tăng lên từ 2-2,5%/năm. Ý kiến của cử tri tỉnh Bến Tre, Bộ xin tiếp thu và sẽ nghiên cứu, điều chỉnh trong thời gian tới.

Đề nghị tăng thời hạn gia hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá khi chủ tàu thực hiện gia hạn hoạt động.

- Việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá được thực hiện theo các qui chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho tàu cá và Quyết định 96/2007 của Bộ NN-PTNT. Khoản 5 Điều 5 của Qui chế đăng kiểm tàu cá qui định: giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá được cấp có thời hạn tùy thuộc vào tình hình trạng thái kỹ thuật của tàu cá, song không quá 12 tháng. Nó nhằm đảm bảo chu kỳ kiểm tra tàu cá không thay đổi. Theo Tiêu chuẩn 6718-2000 và 7111-2002, việc kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá hàng năm được tiến hành 12 tháng một lần và có thể tiến hành trước hoặc sau 3 tháng kể từ ngày hết hạn. Vậy, việc kiểm tra tàu cá có thể trước hoặc sau 3 tháng nhưng không thay đổi chu kỳ kiểm tra ấn định từ đợt kiểm tra lần đầu hoặc đợt kiểm tra định kỳ trước đó.

Xây dựng kênh tín dụng riêng cho chương trình xây dựng NTM và chính sách hỗ trợ lãi suất để người dân vay vốn đầu tư, phát triển sản xuất?

- Chính phủ đã có các Nghị định: 61/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 41/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đây là kênh dành riêng cho lĩnh vực NN-PTNT. Hiện, các Bộ, ngành đang xem xét sửa đổi, bổ sung 2 Nghị định trên để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân vay vốn đầu tư, phát triển sản xuất.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích