Quy chế sử dụng logo chỉ dẫn địa lý “tôm càng xanh Bến Tre”

01/12/2020 - 19:56

BDK - Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận logo chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm tôm càng xanh của tỉnh.

Theo đó, logo chỉ dẫn địa lý tôm càng xanh Bến Tre được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận để chứng nhận cho các sản phẩm đáp ứng điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” theo đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý số 6-2020-00015 ngày 27-8-2020 và chứng nhận cho dịch vụ mua bán sản phẩm đáp ứng điều kiện theo quy định. Sở KH&CN đại diện quyền chủ sở hữu và thực hiện quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho logo chỉ dẫn địa lý tôm càng xanh Bến Tre theo sự cho phép của UBND tỉnh.

Các chủ thể được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý tôm càng xanh Bến Tre thì được phép sử dụng logo chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các điều kiện về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm theo quy định. Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý có giá trị chứng nhận quyền sử dụng logo chỉ dẫn địa lý. Các chủ thể bị thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì không được phép sử dụng logo chỉ dẫn địa lý.

Cụ thể, logo chỉ dẫn địa lý sẽ được chủ thể được trao quyền sử dụng gắn lên hàng hóa bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; được dùng trong lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tồn trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ đối với các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng theo yêu cầu về nguồn gốc và chất lượng theo quy định.

Sản phẩm tôm càng xanh đang được tỉnh đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhằm góp phần đảm bảo danh tiếng, chất lượng của thủy sản Bến Tre, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị thương phẩm, mở rộng thị trường.

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN