Sơ kết 3 năm triển khai Quyết định 06 của Thủ tướng Chính phủ

20/09/2023 - 21:11

BDK.VN - Ngày 20-9-2023, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Phó cục trưởng Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Trung chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tham dự.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tham dự tại điểm cầu trực tuyến Bến Tre.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tham dự tại điểm cầu trực tuyến Bến Tre.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Quyết định 06; thảo luận về các biện pháp điều chỉnh giải quyết các vướng mắc hiện có; bàn thống nhất phương án sửa đổi, bổ sung, nâng cấp Quyết định 06 để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ;..

Riêng tỉnh Bến Tre, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06, UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có liên quan quán triệt và thực hiện nghiêm.

Trên cơ sở Quyết định số 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc công bố các thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, UBND tỉnh ban hành Quyết định Số 1939 QĐ-UBND ngày 10-8-2020 công bố danh mục 4 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre. Theo đó, tỉnh đã ban hành Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 8-10-2020 của UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Để chấn chỉnh công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, UBND tỉnh ban hành Công văn số 317/UBND-NgV ngày 19-1-2021 để nhắc nhở thực hiện tốt việc tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Thực hiện theo các quy định nêu trên, từ đó đến nay, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre đã cứ căn đầu mối tiếp nhận, phối hợp các cơ quan chuyên môn có liên quan và Công an tỉnh thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xử lý, cấp phép các hồ sơ xin tổ chức hội nghị, hội thảo, đồng thời tiến hành trả kết quả đúng thời hạn quy định, không có trường hợp trễ hạn.

Đa số hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài diễn ra trên địa bàn tỉnh đều là hội thảo khoa học về chuyên môn. Các chuyên viên phụ trách công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế có tinh thần và trách nhiệm trong công việc, có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn nên việc tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cấp phép hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế đảm bảo đúng quy định không để trễ hồ sơ.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan luôn quan tâm, hợp tác trong việc phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, cho ý kiến về nội dung chuyên môn và tình hình an ninh trật tự của các hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu; văn bản góp ý luôn gửi đúng hạn và cử cán bộ theo dõi, hỗ trợ trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, hội thảo.

Qua công tác nắm tình hình, quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo, các doanh nghiệp và cơ quan có liên quan thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, chưa phát hiện hoạt động phức tạp liên quan an ninh quốc gia. Sau thời gian tổ chức hội thảo, các đơn vị tổ chức đều gửi báo cáo kết quả tổ chức hội thảo đúng thời gian quy định. 

Các ý kiến, đề xuất kiến nghị của các đại biểu sẽ được văn phòng Cục Ngoại vụ Bộ ngoại giao tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Huỳnh Lâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN