Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2021

09/07/2021 - 12:07

BDK.VN - Ngày 8-7-2021, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đến dự.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Thiệu Phan

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Thiệu Phan

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù có sự thay đổi nhiều về nhân sự chủ chốt nhưng Đảng ủy đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, kịp thời tham mưu tốt cho lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Cán sự (BCS) Đảng UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh. Hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ quan được giữ vững và phát huy theo chiều hướng tốt, phát huy được vai trò của tập thể và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư BCS Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn thông tin đến Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà 6 tháng đầu năm.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Từng đồng chí đảng viên, Đảng ủy viên, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng phải thấm nhuần tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo mới của Chính phủ cũng như của Tỉnh ủy. Tư tưởng phải thông, phải đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Phải quán triệt tư tưởng “3 không” của Chính phủ: Không bao giờ nói khó, không bao giờ nói không và không bao giờ nói có mà không làm; hiểu quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Thường trực UBND tỉnh; làm thật tốt công tác tuyên truyền, thông tin công khai để không thông tin nào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng hiểu không đúng. Rà soát lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Công tác quy hoạch phải thực hiện kỹ, đầy đủ, từng vị trí đều phải được quy hoạch đúng theo hướng dẫn; thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo đúng theo vị trí việc làm. Quan tâm nâng cao hiệu quả tham mưu trong lĩnh vực công tác, nghiên cứu kỹ các vấn đề phụ trách để góp phần đưa tỉnh nhà thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong giai đoạn từ nay đến cuối năm.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức công bố và trao quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cho đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Mến.

Trương Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN