Sức sống mới trên quê hương Châu Thành

19/02/2024 - 05:32

BDK - Châu Thành là cửa ngõ của tỉnh, là điểm sáng với bước nhảy vọt về kinh tế, những công trình hạ tầng giao thông đột phá, miền đất hứa cho các nhà đầu tư, cùng những đổi thay ở các vùng nông thôn. Sự đổi thay đó không chỉ ở diện mạo bên ngoài, mà cả trong nội tại người dân khu vực nông thôn từ hiệu quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.

Đường vào Trung tâm hành chính huyện Châu Thành.

Đường vào Trung tâm hành chính huyện Châu Thành.

Với tiền đề là huyện đạt chuẩn các tiêu chí (TC) huyện văn hóa giai đoạn 2006 - 2010, thời gian qua, Châu Thành đã phát huy mạnh mẽ truyền thống huyện anh hùng của địa phương; cùng với 2 khu công nghiệp: An Hiệp, Giao Long và Cụm công nghiệp Long Phước tạo sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tiếp tục ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực “công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng nhanh.

Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM của địa phương, người dân huyện đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống ngày càng no ấm, bền vững… Khi đời sống được nâng cao, người dân tích cực tham gia góp công sức, tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, hiến đất làm đường… cùng địa phương hoàn thành các TC trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại Châu Thành có bước phát triển, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi, đã tiến hành đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp gần 300km quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn, hoàn thành 102 cầu bê-tông lớn nhỏ; hệ thống cống thủy lợi và đê bao trên các nhánh sông lớn đang được khép kín; các công trình cấp điện, cấp nước được đầu tư nâng cấp; hạ tầng thương mại, đô thị, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục được chú trọng đầu tư; diện mạo nông thôn ngày càng phát triển, thay đổi rõ nét.

Để xây dựng NTM thì quan trọng nhất là thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa của chương trình. Do đó, huyện xác định công tác tuyên truyền, vận động luôn được thực hiện bằng nhiều hình thức. Những thành công đã đạt được hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho sự chung sức, đồng lòng, đoàn kết của người dân.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang cho biết: Huyện xác định xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ đột phá của huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 được UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện trên địa bàn huyện nhằm đạt mục tiêu xây dựng Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM trước năm 2025. Đến nay, toàn huyện có 17/19 xã đạt chuẩn NTM, đạt 89,5% số xã trên địa bàn huyện; trong đó, có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Quới Sơn, Phú Túc, Hữu Định và Thành Triệu), đạt 21,05% số xã trên địa bàn huyện, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Hữu Định và Phú Túc), đạt 10,5% số xã trên địa bàn huyện (vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2023, đạt chỉ tiêu nghị quyết giai đoạn 2021 - 2025). Tập trung xây dựng 2 thị trấn (thị trấn Châu Thành và thị trấn Tiên Thủy) đạt chuẩn đô thị văn minh. Qua rà soát đánh giá hiện nay thị trấn Châu Thành đạt 43/52 chỉ tiêu đô thị văn minh, thị trấn Tiên Thủy đạt 38/52 chỉ tiêu đô thị văn minh. Về TC huyện NTM, đánh giá đạt 3/9 TC (TC số 1 về quy hoạch, TC số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai và TC số 4 về điện), 6 TC còn lại (số 2, 5, 6, 7, 8 và 9) đạt 60% trở lên.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Phạm Văn Sang nhấn mạnh: “Thành quả đạt được hôm nay chính là kết quả của những bước đi tiên phong, sáng tạo, hiệu quả trong chương trình xây dựng NTM của Châu Thành thời gian qua. Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, riêng có, huyện đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, góp phần xây dựng NTM, khơi dậy, thôi thúc, nhân lên sức mạnh to lớn từ chính nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng xây dựng quê hương Châu Thành ngày càng phát triển vượt bậc trong tương lai”.

Bài, ảnh: Trúc Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN