Tân Thanh Tây dồn sức về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024

25/04/2024 - 13:02

BDK.VN - Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, đời sống vật chất và tinh thần người dân xã Tân Thanh Tây (Mỏ Cày Bắc) ngày càng được nâng lên. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt, huy động các nguồn lực để nâng cao chất lượng tiêu chí (TC) chưa đạt hướng đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao theo nghị quyết (NQ) đề ra.

Nhân dân Tân Thanh Tây góp sức xây dựng NTM nâng cao và hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu.

Nhân dân Tân Thanh Tây góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Việc tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những vấn đề được địa phương quan tâm thực hiện. Năm 2017, Hợp tác xã (HTX) Chăn nuôi Tân Thanh Tây được thành lập, với 137 thành viên, vốn điều lệ 200 triệu đồng. Qua quá trình hoạt động, HTX đã ký kết hợp đồng đầu vào, đầu ra với các doanh nghiệp (DN) để cung cấp thức ăn, thuốc thú y và liên kết thu mua heo thương phẩm, giải quyết đầu ra cho các thành viên.

Năm 2022, trên địa bàn xã thành lập Tổ hợp tác (THT) bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất theo hướng xanh, sạch, cung cấp sản phẩm bảo đảm chất lượng cho thị trường, tham gia liên kết đầu vào, đầu ra cho thành viên. Bên cạnh đó, trong năm 2022, 2023, THT ký kết hợp đồng với Công ty Hương Miền Tây và cơ sở thu mua Nguyễn Văn Nhanh để tiêu thụ bưởi da xanh cho thành viên và người dân.

Song song đó, Tân Thanh Tây cũng chú trọng phát triển thêm nhiều loại hình thương mại, dịch vụ nhằm giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân địa phương. Nhờ chuyển đổi phương thức sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, đã giúp nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã từ 41,16 triệu đồng năm 2018 lên 68,813 triệu đồng năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2023 được kéo giảm còn 2,31% (giảm 1,12% so với năm 2018) và địa phương không còn tình trạng nhà tạm, đột nát.

Cùng với phát triển sản xuất, địa phương tích cực thu hút nguồn lực đầu tư chỉnh trang cơ sở hạ tầng, các hạng mục công trình thiết yếu phục vụ dân sinh như: nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu giao thương, đi lại của người dân; trạm y tế xã được đầu tư khang trang, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe trong nhân dân; hệ thống nước máy được mở rộng, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước máy của xã đạt 69% (tăng 45,7% so với năm 2018); hệ thống điện được chỉnh trang, nâng cấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, để đảm bảo phù hợp với thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tương lai, UBND xã tổ chức rà soát, trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thanh Tây và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Với cách làm sáng tạo, cùng quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, kết quả đến nay, xã Tân Thanh Tây đã cơ bản hoàn thành 17/19 TC xã NTM nâng cao. Địa phương đang dồn sức, hoàn thiện 2 TC còn lại về Quy hoạch và Tổ chức sản xuất - phát triển kinh tế nông thôn. Kết quả đến nay, 2 TC trên cũng đạt xấp xỉ mức quy định và được Hội đồng thẩm định của huyện Mỏ Cày Bắc đánh giá cao, dự kiến đưa vào bỏ phiếu để trình Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong quý II-2024.

Trong thời gian tới, Ban Quản lý xã Tân Thanh Tây xác định tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; tập trung phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc trưng gắn với Chương trình OCOP; đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HTX, THT ở địa phương, tham gia liên kết sản xuất, qua đó nâng cao mức sống người dân. Tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, hướng đến mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Bài, ảnh: Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN