Tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em

02/05/2021 - 18:08

Thực hiện Công điện của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, nội dung tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung về việc tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em. 

Theo đó, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc xâm hại trẻ em. Tăng cường phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống đuối nước trẻ em ở các cấp, các ngành. Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc phát hiện, giám sát, cảnh giới các khu vực có nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em.

 Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em. Hướng dẫn cho phụ huynh, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng phát hiện, tố cáo kịp thời các hành vi xâm hại trẻ em. Giám sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nhỏ tuổi.

 Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN