Tạo bước đột phá đưa TP. Bến Tre phát triển nhanh và bền vững

11/12/2023 - 06:47

BDK - Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”; cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc với quyết tâm cao để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Tổ chức thành công hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để phân tích, đánh giá kết quả thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ thành phố và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong những năm còn lại.

Cải tạo lưới điện đại lộ Đồng Khởi.

Cải tạo lưới điện đại lộ Đồng Khởi.

Đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu NQ năm 2023, có 34/43 chỉ tiêu đạt và vượt; 3/43 chỉ tiêu xấp xỉ đạt; 4/43 chỉ tiêu chưa đạt; 2/43 chỉ tiêu sẽ được thống kê, đánh giá vào cuối năm.

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn cho biết, Đảng bộ TP. Bến Tre đã kịp thời kiện toàn, sắp xếp nhân sự ở một số cơ quan, phòng ban thành phố và xã, phường. Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu theo NQ và cơ bản đạt theo chỉ tiêu tỉnh giao, xây dựng đạt 16/15 chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được quan tâm. Tập trung lãnh đạo hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đúng kế hoạch. MTTQ và các đoàn thể có chú trọng đổi mới phương pháp, cách làm, hầu hết các hoạt động đều hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Tình hình kinh tế - xã hội từng bước phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và du lịch duy trì phát triển và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Các phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương chủ động triển khai thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm có tập trung quyết liệt. Thu ngân sách đạt so với dự toán; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đạt được một số kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm; trong đó, tai nạn giao thông đường bộ được kiềm chế, kéo giảm trên cả 3 mặt.

 Một số tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, học tập các chủ trương, NQ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mặc dù có đổi mới nhiều hình thức, tuy nhiên nội dung tuyên truyền còn dài, chưa có sự chắt lọc, chưa được rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một vài cấp ủy chưa kịp thời. Công tác kết nạp đảng viên mới chậm tiến độ theo chỉ tiêu Tỉnh ủy giao đạt 85/115 đảng viên mới, tỷ lệ 73,91% (vượt theo NQ của Thành ủy). Một số cấp ủy xã, phường thẩm định trình xét chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện có nội dung chưa chặt chẽ, xét trao huy hiệu cho đảng viên còn chưa kịp thời; đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật tăng cao 146% so với cùng kỳ. Công tác dân vận của cấp ủy và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể có lúc, có nơi chưa theo kịp yêu cầu; việc tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện thu hồi đất còn hạn chế, trong đó có một vài công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, doanh thu hàng hóa dịch vụ, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2022, nhưng chưa đạt so với NQ. Các dự án đô thị triển khai thực hiện chậm, gây ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của nhân dân; một số dự án, công trình, việc bàn giao mặt bằng kéo dài. Một số địa phương thực hiện chưa kiên quyết trong giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, đường phố trái phép và chưa duy trì được các điểm giải tỏa để tái lấn chiếm. Tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội chưa được kéo giảm.

Một số cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện các chỉ tiêu NQ chậm, không đạt và đạt thấp so với NQ đề ra như: Xây dựng mô hình “Dân vận khéo”; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị chưa đạt: 0/1 đơn vị; giá trị sản xuất nông nghiệp giảm 2,2% (NQ tăng 2%); xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 66,67% so với NQ (2/3 xã)...

Tạo sức bật mới để phát triển

Năm 2024 là năm có tính chất quyết định và quan trọng trong thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, là năm phải tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Do đó, các cấp ủy, chính quyền và các ngành tập trung tăng tốc mạnh mẽ với quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu theo NQ đề ra ngay từ đầu năm. Đồng thời, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó, cần xác định cụ thể những nội dung, đầu việc để lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị theo phương châm “Hai chân - Ba mũi” trên tất cả các lĩnh vực.

Tập trung thi công đại lộ Đông Tây.

Tập trung thi công đại lộ Đông Tây.

Các cấp ủy lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, chủ động nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo sự đồng thuận với quyết tâm chính trị cao trong việc tổ chức thực hiện NQ năm 2024 gắn với NQ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Thành ủy. Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Khơi dậy và phát huy ý chí vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2024, nhất là trong việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn; đồng thuận với công tác giải phóng mặt bằng để sớm triển khai xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác chuẩn bị nhân sự và văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng giao thông nông thôn, giải phóng mặt bằng, làm cho người dân thông suốt, tạo sự đồng thuận ngay từ bước đầu triển khai các công trình, dự án. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện cơ chế phối hợp, đảm bảo tính đồng bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển. Thu hút đầu tư phát triển đa dạng về loại hình, quy mô hoạt động thương mại. Chú trọng phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Vận động các doanh nghiệp liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm; chuyển hướng sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nghiên cứu phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị, thực hiện hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Chủ động hơn trong xúc tiến kêu gọi tổ chức các hoạt động kinh tế đêm như: Phố đêm xứ Dừa, các khu ẩm thực đêm… để phát triển du lịch. Tăng cường kêu gọi xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, kết nối các tour, tuyến du lịch theo hướng khai thác lợi thế sông nước, sản phẩm của địa phương, các di tích văn hóa, lịch sử, tôn giáo; phát huy hiệu quả bến tàu du lịch thành phố. Tập trung kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm: cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; các dự án khu đô thị mới... Đồng thời, rà soát, kiến nghị xem xét thu hồi các dự án, công trình chậm triển khai thực hiện theo quy định.

Quan tâm chỉ đạo các ngành có liên quan tập trung cao trong xây dựng hoàn chỉnh các tiêu chuẩn đô thị loại I đã đề ra trong năm 2024; chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh để hoàn chỉnh đề án, tiến hành các quy trình điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tập trung rà soát, xây dựng đề án và hoàn thiện các tiêu chí thành lập phường đối với các xã: Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Phú Hưng, Sơn Đông để được xét công nhận trong quý I-2025.

“Với những kết quả đạt được trong năm 2023 đã mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng, là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân thành phố. Với tư tưởng tiến công, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, năm 2024 là năm có tính chất quan trọng trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Bến Tre lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -  2025. Các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố cần tập trung cao độ, cộng đồng trách nhiệm, cùng thực hiện toàn diện, đồng bộ chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện thắng lợi NQ Thành ủy năm 2024 đề ra và phấn đấu đạt các chỉ tiêu NQ nhiệm kỳ 2020 -  2025”.

(Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn)

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN