Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế

09/12/2022 - 05:35

BDK - Trong năm 2022, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục khuyến khích, thúc đẩy và phát triển mới các loại hình doanh nghiệp (DN), nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tỉnh quan tâm tạo lập hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật; tạo diều kiện cho các thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng.

Triển khai dịch vụ hỗ trợ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất.  Ảnh: H. Trung

Triển khai dịch vụ hỗ trợ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất.  Ảnh: H. Trung

Cạnh tranh bình đẳng

Trong năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26-8-2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10-5-2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ DNNVV tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, nhằm tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để khuyến khích, thúc đẩy và phát triển mới các loại hình DN, nhất là các DNNVV. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững. Hỗ trợ DNNVV tăng dần quy mô, áp dụng các mô hình kinh doanh phù hợp để phát triển bền vững, gia tăng tỷ trọng DN vừa và lớn trong tổng số DN trên địa bàn tỉnh. Hình thành các cụm liên kết ngành, phát triển các DN chế biến, cung ứng gắn với gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh. Từng bước xây dựng các DN dẫn đầu có tiềm lực về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút đầu tư; xây dựng danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 - 2025; xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh; đang điều chỉnh bộ tiêu chí lựa chọn phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh để xác định DN dẫn đầu.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

 Công tác hỗ trợ DN được các ngành và địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là các hoạt động hỗ trợ xuyên suốt của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp trong việc tư vấn, hỗ trợ cho DN, nhà đầu tư về thủ tục hành chính, kết nối nguồn vốn cho DNNVV, DN khởi nghiệp, tập hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất tháo gỡ. Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các DN trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ hỗ trợ DN do tư nhân cung cấp tiếp tục phát triển: tư vấn pháp luật, tư vấn thuế, đào tạo - tuyển dụng lao động, thực hiện dịch vụ về đất đai môi trường, tư vấn - thiết kế dự án… được DN, nhà đầu tư sử dụng. Thường xuyên cập nhật website Đồng Khởi khởi nghiệp, website và Fanpage của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh.

Trong năm 2022, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 21.154 lao động, đạt 105,77% kế hoạch, tăng 5,66% so với cùng kỳ, trong đó 1.393 lao động trúng tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mới đưa 1.146 người xuất cảnh, đạt 57,37% kế hoạch, tăng 349,41% so  với cùng kỳ. Các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động được thực hiện khá tốt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ ước đạt 34,57%. Các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong các DN thực hiện khá tốt.

Đẩy mạnh thanh toán điện tử

Tỉnh đã tập trung chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như: các trường học, bệnh viện, Công ty Điện lực Bến Tre, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, các công ty dịch vụ công ích, cấp nước, vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp, nhằm tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện, tiền nước… bằng phương thức không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ giúp việc thanh toán được nhanh chóng, an toàn và đảm bảo quyền lợi cho các bên thanh toán, hạn chế đến mức tối thiểu những rủi ro.

Trong năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 26,5 triệu giao dịch, với giá trị đạt 361.479 tỷ đồng (tăng 14,2% về số lượng và 15,8% về giá trị so với năm 2021). Trong đó, giao dịch qua Internet Banking đạt 4,9 triệu giao dịch, với giá trị đạt 44.987 tỷ đồng (tăng 61,9% về số lượng và 33,9% về giá trị so với năm 2021). Giao dịch qua Mobile Banking đạt 13,2 triệu giao dịch với giá trị 140.251 tỷ đồng (tăng 21,9% về số lượng và 35,5% về giá trị so với năm 2021). Giao dịch qua QR Code đạt gần 394.000 giao dịch với giá trị 2.310 tỷ đồng (tăng 12,8% về số lượng và 12% về giá trị so với năm 2021).

(Còn tiếp)

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN