Tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

23/08/2019 - 19:46

Tập huấn công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Tập huấn công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

Trong 3 ngày 19, 21 và 23-8-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lớp tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) dành cho 390 đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên giáo, truyền thanh và bí thư chi bộ các trường THCS và THPT của 9 huyện, thành phố.

Ban tổ chức lớp đã trang bị những kiến thức cơ bản về trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và người dân trong xây dựng NTM, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh đề ra trong xây dựng NTM, vai trò chủ thể của hệ thống chính trị trong thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM”, về sử dụng điện an toàn, hiệu quả, về xây dựng và phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp - trách nhiệm của chúng ta…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn cung cấp những kiến thức về công tác tổ chức, quán triệt và tuyên truyền, vận động đối tượng và hình thức, tuyên truyền Đề án 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020, Quyết định số 373, ngày 1-3-2019 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí ấp nông thôn kiểu mẫu và mô hình sản xuất kiểu mẫu tỉnh giai đoạn 2019-2020…

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN