Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

30/08/2022 - 18:44

BDK.VN - Ngày 30-8-2022, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Đây là hội nghị thực hiện theo Kế hoạch số 4877/KH-UBND ngày 3-3-2022 của UBND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn.

Đối tượng tham dự tập huấn là công chức tham gia soạn thảo văn bản QPPL, công chức phụ trách công tác pháp chế của các sở, ngành tỉnh; đại diện HĐND, UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề về: Kỹ năng soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND. Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31-12-2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14-5-2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP về việc hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế.

Đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc liên quan đến công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó giám đốc Sở Tư pháp Lê Thanh Bằng đề nghị đại biểu dự hội nghị cần nghiêm túc tiếp thu nội dung; chủ động tích cực thảo luận, trao đổi kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan để có thể áp dụng hiệu quả trong công tác xây dựng văn bản QPPL trong thời gian tới.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN