Tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

17/09/2020 - 19:22

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Ngày 17-9-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền xây dựng NTM và nói chuyện chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới. Tham dự lớp tập huấn có 300 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trong tỉnh.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phúc Linh: Lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ làm công tác mặt trận cơ sở hiểu biết sâu sắc về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới và nắm vững nội dung tiêu chí xây dựng mô hình sản xuất kiểu mẫu; ấp, xã NTM kiểu mẫu, xã NTM cao.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở. Sau tập huấn, cán bộ làm công tác mặt trận hiểu dúng, đầy đủ về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới và nắm vững cách thức triển khai thực hiện việc xây dựng NTM. Qua đó, góp phần nâng cao công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chính sách dân số và xây dựng NTM phù hợp với đặc thù địa phương.

                                                                                                 Tin, ảnh: Thiên Kim

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN