Tập trung thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí

22/09/2021 - 06:18

BDK - Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí (PCTN, LP), các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa thực hiện khá kịp thời, đồng bộ, gắn với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, công tác PCTN, LP của tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả trên cả hai mặt phòng và chống.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” cho các cá nhân tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 (ảnh tư liệu). Ảnh: H. Đức

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân dân” cho các cá nhân tại hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2021 (ảnh tư liệu). Ảnh: H. Đức

Phát hiện, xử lý nghiêm

Xác định rõ vị trí, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác PCTN, LP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa và thực hiện nghiêm công tác PCTN, LP, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về PCTN, LP và việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa TN, LP được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện khá tốt. Xem xét giải quyết kịp thời các đơn, thư liên quan đến tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc TN, LP, tiêu cực kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 11 đoàn kiểm tra, rà soát và giải quyết tố cáo đối với 9 cấp ủy đảng trực thuộc Tỉnh ủy và 7 cá nhân là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 9 đoàn kiểm tra, phúc tra về công tác nội chính và PCTN đối với 17 lượt cấp ủy, tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tập thể và 13 cá nhân. Qua kiểm tra, kết luận có vi phạm và đã quyết định thi hành kỷ luật 7 đảng viên bằng hình thức “khiển trách”, 3 đảng viên hình thức “cảnh cáo” (trong đó, có 2 trường hợp đảng viên do Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: 1 khiển trách và 1 cảnh cáo); kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm 2 tổ chức đảng và 3 đảng viên.

Ngành thanh tra tiến hành thanh tra hành chính 272 cuộc, phát hiện sai phạm 48,636 tỷ đồng, kiến nghị thu 35,971 tỷ đồng, chấn chỉnh khắc phục vi phạm 13 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 74 tập thể và 198 cá nhân. Ngoài ra, thanh tra các sở, ngành tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 10.109 trường hợp, phát hiện sai phạm 3.820 trường hợp, đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25,19 tỷ đồng, chuyển 1 hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét dấu hiệu sử dụng bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề giả.

Cơ quan điều tra các cấp tiếp nhận, thụ lý 26 kiến nghị khởi tố (qua công tác thanh tra, kiểm tra), 4 tin báo về tội phạm và 4 tố giác tội phạm. Kết quả đã khởi tố 13 vụ/18 bị can (có 3 vụ án tham ô tài sản thuộc khu vực ngoài Nhà nước); đang xác minh, làm rõ 5 kiến nghị khởi tố và 1 tin báo về tội phạm.

Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý kiểm sát tổng số 12 vụ/17 bị can, đã giải quyết 8 vụ/13 bị can (truy tố và Tòa án đã xét xử 6 vụ/9 bị can), đang trong giai đoạn điều tra 4 vụ/4 bị can, tạm đình chỉ 2 vụ/4 bị can (do chờ kết quả giám định).

 Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý và đưa ra xét xử sơ thẩm 7 vụ/9 bị cáo, phúc thẩm 1 vụ/1 bị cáo về hành vi TN, các bị cáo phạm tội nêu trên đều thuộc tính chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tuyên các tội danh TN, mức án thấp nhất 1 năm tù, cao nhất 20 năm tù.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và xét duyệt, thẩm định quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước, phát hiện 33 trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương xảy ra tình trạng LP trong sử dụng vốn ngân sách; đã kiến nghị xuất toán nộp giảm chi ngân sách giảm trừ dự toán năm sau số tiền 3.179,98 triệu đồng. Toàn tỉnh đã triển khai 322 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống LP (đã hoàn thành 310 cuộc). Kết quả phát hiện 34 cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi LP, vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống LP với tổng giá trị tiền vi phạm 2.629,309 triệu đồng, số tiền thu hồi là 2.559,629 triệu đồng.

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới

Để công tác đấu tranh PCTN, LP có sự chuyển biến rõ rệt, đem lại hiệu quả tốt hơn, củng cố lòng tin trong hệ thống chính trị và ngoài nhân dân, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận số 10-KL/TW và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tích cực tham gia đấu tranh PCTN, LP góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem công tác PCTN, LP là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa TN. Bổ sung và ban hành các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; trong mua sắm tài sản công; quản lý, sử dụng nhà, đất công…; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính - ngân sách, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra TN, LP. Tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các hành vi TN; xử lý dứt điểm các vụ sai phạm còn tồn đọng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư tố cáo; xử lý kịp thời tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về TN.

Tăng cường trách nhiệm của HĐND các cấp, phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức thành viên và các cơ quan thông tin đại chúng trong PCTN, LP. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, đảng viên và nhân dân phát hiện tố giác các hành vi TN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, LP; kịp thời động viên, giới thiệu nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, tích cực trong đấu tranh PCTN, LP.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan có chức năng PCTN theo hướng vừa tinh gọn, vừa đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về PCTN.

Lê Thanh Vân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN